Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2016

ΠΑΝΑΓΙΟΝ - WORLD SAINTS > ΜΗΝΑΙΟΝ > ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ > 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

1.Εσταθου μεγαλομρτυρος, τς Συμβας ατο Θεοπστης κα τν τκνων ατν ᾿Αγαπου κα Θεοπστου. Ρμη (111 μ.Χ.) (Ε) (Ρ).
2.Υπατου κα ᾿Ανδρου τν μολογητν (8ος αἰών)
3.Μαξμου το Σοφο μολογητο (668).
4.᾿Αρτεμιδρου κα Θαλελαου μαρτρων.
5.᾿Ιωννου το Αγυπτου μρτυρος κα τν σν ατ 40 μαρτρων.
6.Μελετου ᾿Επισκπου Κπρου (10ος αἰών) (Ε) (Α).
7.Ιλαρωνος το Κρητς, νεομρτυρος το ν Αθ. (1804) (Α).
*
8.᾿Ιωννου το Κρητς, μοναχο.
9.Θεοδοσου κα Επρεπου κα τν δο ᾿Αναστασων μολογητν κα μαθητν Μαξμου το μολογητο (7ος αἰών).
10.Εσταθου, ᾿Αρχιεπισκπου Θεσσαλονκης (1194) (Α).
11.Μιχαλ πργκηπος το Τσρνικωβ κα Θεοδρου, μαρτρων (1245).
12.᾿Ολγκ πργκηπος το Μπρινσκ (13ος 14ος αἰών) (Ρ) (ΡΔ) (Α).
13.᾿Ανατολου (Καμνσκυ) ερομρτυρος, ᾿Αρχιεπισκπου Ιρκοτσκ (1925) (ΡΔ).
14.᾿Αλεξου το Ζωσιμβο (1928) (Α) (Ρ).

15.Κωνσταντνου Γκολομπεθ ερομρτυρος κα σν ατ (1918) (Α) (Ρ).


Γεώργιος Ε. Πιπεράκις (Συγγραφέας)
Ἐμμανουήλ Πιπεράκης (Διαδικτυακή έκδοση)

Δεν υπάρχουν σχόλια: