Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο, 14 Απριλίου 2018

Christ is Risen

Christ is Risen!

Per today's scripture reading from Luke's gospel, my old Father Confessor, Archimandrite Alexander (Cutler), taught me the following prayer which I still say at every liturgy immediately following the consecration of the Gifts: "O Christ our God, Who revealed Himself to His holy disciples on the way to Emmaus through the breaking of the bread, reveal Yourself to us, with your Heavenly Father and Life-Creating Spirit, always now and ever and unto ages of ages. Amen."

Fr. John

Δεν υπάρχουν σχόλια: