Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο, 9 Οκτωβρίου 2021

Fr. Eusebius recently passed away in N. Skiti on Mount Athos.

Fr. Eusebius recently passed away in N. Skiti on Mount Athos. Because he had not been seen for 3-4 days, the other fathers from neighboring cells (houses), entered his cell where he was alone and found him dead (he suffered a heart attack).
What surprised and amazed them was that while the whole body was blackened due to the rot, the hand holding the prayer rope, obviously saying the prayer, was intact !!! (Great is the power of the prayer rope). Lord have mercy on us!.

Δεν υπάρχουν σχόλια: