Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο 21 Μαΐου 2022

Ο Βασιλιάς των Ελλήνων Γεώργιος Β’ εκφωνεί λόγο στο Κογκρέσο το 1942.Ο Βασιλιάς των Ελλήνων Γεώργιος Β’ εκφωνεί λόγο στο Κογκρέσο το 1942.

«Με όλους τους ελευθέρους αγωνιζομένους άνδρας που έχουν επιζήσει, με όλα τα πλοία μας που δεν έχουν βυθισθεί, θα πολεμήσωμεν εις την ξηράν, θα πολεμήσωμεν εις την θάλασσαν και θα πολεμήσωμεν εις τον αέρα μέχρις εσχάτων, παρά το πλευρόν σας και παρά τον πλευρόν των άλλων Ηνωμένων Εθνών, έως ότου η βαρβαρική βία καταπνιγή και ένας νέος κόσμος εγκαθιδρυθή, ένας κόσμος δια ελευθέρους ανθρώπους και όχι δια δούλους».

« Και τα τέκνα της μικρής και κατεχόμενης Ελλάδος συνέχισαν να πολεμούν και στο Ελ Αλαμέιν και στη Νορμανδία και στο Ρίμινι μέχρι να απελευθερωθεί η Ευρώπη από τον ζοφερό ζυγό της τυραννίας, συνεχίζοντας τη μακραίωνη παράδοση του έθνους μας να πολεμά κατά της τυραννίας.»

Δεν υπάρχουν σχόλια: