Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή 17 Ιουλίου 2022

Η ΠΑΡΑΒΟΛΉ ΤΏΝ ΠΈΝΤΕ ΔΑΚΤΎΛΩΝ. ΓΈΡΩΝ ΙΩΑΚΕΊΜ.ΔΚΗΤΗ ΠΡΟΦΉΤΗ ΗΛΊΑ ΑΓΊΟΥ ΌΡΟΥΣΠολλοὶ ἀξιωματικοὶ καὶ στρατιῶτες, ποὺ ὑπηρέτησαν μαζὶ μὲ τὸν
Γέροντα ἢ ἐξομολογήθηκαν σ᾿ αὐτόν, ἔρχονταν ὕστερα ἀπὸ πολλὰ
χρόνια στὴ Σκήτη καὶ θυμοῦνταν λεπτομέρειες ἀπὸ τὸ πέρασμά του
στὸ Στρατό. Συμβουλὲς καὶ παραδείγματα καὶ ἐνέργειές του ποὺ
τοὺς ἐντυπωσίασαν: «Ἐμένα μοῦ δώσατε μιὰ Καινὴ Διαθήκη καὶ μοῦ
εἴπατε, αὐτὸ νὰ εἶναι τὸ πνευματικό σου ὅπλο. Νὰ μελετᾶς καὶ νὰ
μαθαίνεις τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ τὸ κάνεις δικό σου θέλημα».
«Ἐγὼ ἤμουν βοηθὸς στὸ Γραφεῖό σας καὶ δὲν θὰ λησμονήσω ποτὲ
πόσα σπουδαῖα πράγματα ἔμαθα κοντά σας. Μὲ προστατέψατε καὶ
μὲ βοηθήσατε σὰν ἀληθινὸς πατέρας. Ὅπου βρεθῶ μιλάω γιὰ τὸ ὑπέροχο ἐκεῖνο διάστημα τῆς ζωῆς μου καὶ παρακαλῶ τὸν Κύριο νὰ σᾶς ἔχει καλά». «Ημουν κρυφὸς μαθητής σας. Σᾶς ἄκουγα καὶ ρουφοῦσα σὰν τὸ σφουγγάρι τὰ λόγια σας. Μιὰ φορὰ μόνο ἐξομολογήθηκα
σ᾿ ἐσᾶς ὡς στρατιώτης. Μὲ ἐπηρεάσατε, ἔβαλα κάποιες ἀρχὲς καὶ
προσπαθῶ νὰ τὶς κρατήσω. Εκοψα γιὰ πάντα τὴ βλασφημία καὶ
τὸ ὀφείλω σ' ἐσᾶς». «Ἔμαθα ὅτι εἶστε ἐδῶ καὶ ἦρθα νὰ σᾶς δῶ.
Ὑπηρέτησα τὴ θητεία μου στὴν Καβάλα. Σᾶς ἄκουγα στὴ Μονάδα
μου, ἀλλὰ ἔμαθα τὸ πρόγραμμά σας κι ἐρχόμουν ἐπίσης στὸ ναὸ τοῦ
Ἁγίου Νικολάου τῆς πόλεως, ὅπου κάνατε τὰ ἑσπερινὰ κηρύγματα.
Ὠφελήθηκα πολὺ καὶ ἐφοδιάστηκα γιὰ τὸν μετέπειτα βίο μου. Ὅσες
φορὲς σᾶς θυμᾶμαι, ἔρχονται στὸ νοῦ μου τὰ πέντε σκαλοπάτια, γιὰ
τὰ ὁποῖα μᾶς μιλούσατε, δείχνοντας τὰ πέντε δάχτυλά σας. ‘ Ἐδῶ κάτω”, μᾶς λέγατε, ‘’εἶναι τὸ κτῆνος. Πιὸ πάνω εἶναι ὁ ἄνθρωπος,
πιὸ πάνω ὁ Ἅγιος, πιὸ πάνω ὁ Ἄγγελος καὶ πιὸ πάνω καὶ ψηλὰ εἶναι ὁ Θεός. Ἀπὸ τὸ κτῆνος μᾶς χωρίζει ἕνα σκαλοπάτι. Προσέξετε,
νὰ μὴν κάνετε τὴ βουτιὰ πρὸς τὰ κάτω καὶ πάθετε αὐτὸ ποὺ λέει
ὁ Δαβίδ, ἄνθρωπος ἐν τιμῇ ὢν οὐ συνῆκε. Παρασυνεβλήθη τοῖς κτήνεσι τοῖς ἀνοήτοις καὶ ὡμοιώθη αὐτοῖς. Προσπαθήστε ν' ἀνεβεῖτε τὰ σκαλοπάτια πρὸς τὰ ἐπάνω, ὥσπου νὰ φτάσετε στη θέωση, γιατί αὐτὸς εἶναι ὁ προορισμὸς τοῦ ἀνθρώπου. Ζῶον θεούμενον εἶναι ὁ
ἄνθρωπος. Ἂν δὲν μπορεῖτε νὰ φτάσετε τὸν Ἅγιο, τὸν Ἄγγελο, τὸν
Θεό, σᾶς παρακαλῶ νὰ μείνετε ἄνθρωποι καλοὶ καὶ ἀγαθοί. Ποτέ
παρακάτω, γιατί λέει ὁ Προφήτης Βαρούχ ὅτι στοὺς ἔσχατους
χρόνους ὁ πλανήτης αὐτὸς θὰ κατακλυσθεῖ ἀπὸ ‘’δίποδα κτήνη!”


Δεν υπάρχουν σχόλια: