Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή 17 Ιουλίου 2022

ΘΑΥΜΑΣΤΌ ΓΕΓΟΝΌΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΔΙΚΑΊΟΥ ΓΈΡΟΝΤΑ ΙΩΑΚΕΊΜ ΤΉΣ ΙΕΡΆΣ ΣΚΉΤΗΣ ΠΡΟΦΉΤΗ ΗΛΊΑ.Δὲν εἶναι σχῆμα λόγου, ἂν ποῦμε ὅτι τὸ πετραχήλι του έκανε
θαύματα. Θαύματα μετανοίας καὶ θαύματα θεραπείας τῆς ψυχῆς
καὶ τοῦ σώματος. «Δὲν ἀνακουφιστήκαμε μόνον ὡς πρὸς τὴν ψυχή»
ἀκούσαμε νὰ λένε οἱ ἐξομολογούμενοι, «ἀλλὰ θεραπευτήκαμε καὶ
ἀπὸ τὶς σωματικὲς ἀρρώστειές μας». Ορισμένες φορὲς τὸν καλοῦσαν
νὰ ἐξομολογήσει ἀσθενεῖς σὲ σπίτια, σὲ Κλινικὲς καὶ Νοσοκομεία
καὶ ὑπῆρξαν περιπτώσεις ποὺ οἱ ἴδιοι οἱ γιατροὶ παραδέχτηκαν ὅτι
ἀπὸ τὴν ὥρα ἐκείνη καὶ μετὰ ἄλλαζαν ὅλα ὡς διὰ θαύματος, γιατί
ὁ Γέροντας τοὺς εἶπε «Ἡ Παναγία ἡ Γιάτρισσα θὰ σᾶς κάνει καλὰ
μὲ τὴν εὐχή μου», καὶ αὐτὸ ἦταν, θεραπεύτηκαν. Στὶς Σέρρες πῆγε
μιὰ γυναῖκα στὸ ἐξομολογητήριο καὶ εἶπε στὸν Γέροντα: «Τὸ βάσανό
μου εἶναι μεγάλο. Ὀκτὼ χρόνια εἶμαι παντρεμένη καὶ δὲν ἔχω παιδί,
δὲν μπορῶ νὰ γεννήσω. Οἱ γιατροὶ εἶπαν ὅτι δὲν ὑπάρχει ὀργανικὸ
πρόβλημα οὔτε σ᾽ ἐμένα οὔτε στὸν ἄνδρα μου καὶ ὅμως τὸ παιδὶ
δὲν ἔρχεται». Ὁ Γέροντας τῆς ἔδειξε τὴν Εἰκόνα τῆς Παναγίας στὸ
τέμπλο καὶ τῆς εἶπε· «Αὐτὴ ἡ Μάνα μας, θὰ σοῦ δώσει παιδί». Σὲ λίγο διάβασε τὴν εὐχὴ τῆς συγχωρήσεως στὸ κεφάλι τῆς ἄτεκνης γυναίκας καὶ πρόσθεσε, «καὶ ὑπὲρ τῆς τεκνογονίας τῆς δούλης σου,
παρακαλῶ Σε, Παναγία μου». Σὲ λίγο ξανακοίταξε τὴν Εἰκόνα τῆς
Παναγίας καὶ ὅπως πάντα Τῆς μιλοῦσε μὲ οἰκειότητα καὶ ἐμπιστοσύνη. Τῆς εἶπε «πιστεύω, Παναγία μου, ὅτι θὰ κάνεις τὸ θαῦμα Σου!»
Δὲν πέρασε πολὺς καιρὸς καὶ ἦρθε τηλεφώνημα στὴ Σκήτη. «Γέροντα, ἡ Παναγία ἔκανε τὸ θαῦμα Της, εἶμαι ἔγκυος». Ὅταν ξαναπῆγε ὁ Γέροντας γιὰ τὴν ἐξομολόγηση, ἡ ἔγκυος αὐτὴ ἦρθε κοντά του κατασυγκινημένη καὶ μὲ δάκρυα στὰ μάτια της τοῦ εἶπε, «σήμερα
θὰ πάω στὴν Κλινική, ἦρθε ἡ ὥρα μου, θὰ γίνω μὲ τὴν εὐχή σας μητέρα». Ἀφοῦ τὴ συμβούλεψε γιὰ τὸ πῶς πρέπει νὰ μεγαλώσει αὐτὸ τὸ
παιδὶ τῆς Παναγίας, βγῆκε μαζί της ἔξω ἀπὸ τὸ ἐξομολογητήριο καὶ
στὸν κόσμο ποὺ περίμενε νὰ ἐξομολογηθεῖ, εἶπε: «Σηκωθεῖτε ὅλοι
ὄρθιοι, νὰ τιμήσουμε αὐτὴ τὴν εὐλογημένη ἔγκυο. Τὸ παιδὶ ποὺ θὰ
γεννήσει, τῆς τὸ ἔδωσε ἡ Παναγία. Σᾶς παρακαλῶ νὰ προσευχηθεῖτε ὅλοι γι' αὐτὴν, γιατί σήμερα θὰ γεννήσει ἕνα εὐλογημένο
παιδί». Γέννησε ἡ γυναῖκα καὶ ὁ Γέροντας τῆς βάπτισε τὸ παιδί,
ποὺ πράγματι εἶναι ἕνα χαριτωμένο παιδὶ τῆς Παναγίας. Ἔγινε καὶ
πνευματικὸ παιδὶ τοῦ Γέροντα καὶ τὸν ἀγαποῦσε πολύ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: