Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο 16 Ιουλίου 2022

ΠΑΤΉΡ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ ΝΕΚΟΥΛΑ ΠΕΡΊ ΓΆΜΟΥ«Να ξέρετε ότι ακόμη και ο γάμος είναι παρθενία.  Υπήρχε μια παρθενία πριν από το γάμο και μια παρθενία μετά το γάμο.  Ποιο είναι το θέμα?  Μπορείς να κοιμηθείς με οποιαδήποτε γυναίκα στον κόσμο μετά τον γάμο;  Έτσι, ξαφνικά, έχετε μόνο μία κατεύθυνση για τη σεξουαλική σας επαφή.  Αυτό σημαίνει παρθενία: η μονή κατεύθυνση του δώρου που σου έχει δώσει ο Θεός».

Δεν υπάρχουν σχόλια: