Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή 24 Ιουλίου 2022

The Wisdom that is revealed to us far surpasses man’s imaginingThe Wisdom that is revealed to us far surpasses man’s imagining—“Eye hath not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man, the things which God hath prepared for them that love him” (1 Cor 2.9). 

Even a whisper of the Divine Spirit is glory beyond compare to all the content of life lived apart from God. True prayer uniting us with the Most High is nothing other than light and strength coming down to us from heaven.

St. Sophrony

Δεν υπάρχουν σχόλια: