Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή 24 Ιουλίου 2022

Απόλυτα αληθινό.
💢Εισήλθεν εις το κουρείον του εις ιερεύς, του εφρόντισε την γενειάδαν και ότε του εζήτησε τον λογαριασμόν, απεκρίθη "Τίποτα ,παπούλη μου, για την Εκκλησία, δωρεάν". 
💢Την επομένην ευρήκε 12 χάρτινες εικονίτσες Αγίων και μίαν ευχαριστήριον   επιστολήν εις την είσοδον του κουρείου.
💢Εισήλθεν εις το κουρείον του εις αστυνομικός, τον εκούρευσε και ότι του εζήτησε τον λογαριασμόν, απεκρίθη "Τίποτα, κυρ-Αστυνόμε, για την κοινωνία μας δωρεάν". 
💢Την επομένην ευρήκε 12 κουλούρια και μίαν ευχαριστήριον επιστολήν εις την είσοδον του κουρείου.
💢Τέλος εισήλθεν εις το κουρείον του εις Βουλευτής, τον εκούρευσε και ότι του εζήτησε τον λογαριασμόν απεκρίθη "Τίποτα, κυρ-Βουλευτά, για την πατρίδαν μας δωρεάν". 
💢Την επομένην ευρήκε 12 Βουλευτάς εις την είσοδον του κουρείου.

⚜️ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ⚜️

Δεν υπάρχουν σχόλια: