Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2022

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΆΤΙΚΟ ΜΉΝΥΜΑ ΑΠΌ ΤΟΝ ΓΈΡΟΝΤΑ ΦΙΛΉΜΩΝ.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΆΤΙΚΟ ΜΉΝΥΜΑ ΑΠΌ ΤΟΝ ΓΈΡΟΝΤΑ ΦΙΛΉΜΩΝ.

Αδελφοί μου αγαπητοί και πολύτιμοι

Δοξάζουμε τον Πανάγιο και Πανοικτίρμονα ΘΕΌ, γιατί αξιώθηκαμε και φέτος να φθάσουμε στην πανέορτο ημέρα των Χριστουγέννων, την εορτή της Σαρκώσεως του προαιωνίου Υιού και Λόγου του ΘΕΟΎ "δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν".

Μέσω του "μεγάλου θαύματος" της Θείας ενανθρωπήσεως το "μέγα τραύμα", ο εν σκότει και σκιά καθήμενος άνθρωπος γίνεται "υιός φωτός και υιός ημέρας", ανοίγει γι' αυτόν η ευλογημένη οδός της κατά χάριν θεώσεως. 

Η Χριστιανική πίστη είναι η βεβαιότητα της σωτηρίας του ανθρώπου από τον ΘΕΌ της αγάπης, ο οποίος έλαβε από φιλανθρωπία την δική μας ανθρώπινη φύση και μας την ξαναδώρησε ώστε μέσα στο σώμα της Εκκλησίας, να ζούμε εν ΧΡΙΣΤΏ ελεύθεροι και σεσωσμένοι.

Τα χρόνια και οι γενεές των ανθρώπων παρέρχονται. 
Οι μέλλουσες εξελίξεις είναι κατ' άνθρωπον δύσκολες για να τις προβλέψουμε. 
Η γνήσια πίστη όμως δεν έχει διλήμματα. 
Ο Λόγος Σαρξ εγένετο, η αλήθεια ήλθε, μετέχουμε ήδη στη Βασιλεία του ΘΕΟΎ, έχουμε ακλόνητη την βεβαιότητα ότι το μέλλον ανήκει στο ΧΡΙΣΤΌ,, ο Οποίος είναι "χθες και σήμερον ο αυτός και εις τους αιώνας".

Ότι η Εκκλησία του ΧΡΙΣΤΟΎ είναι και θα παραμένει τόπος αγιασμού, ανακαινίσεως του ανθρώπου και του κόσμου, θα συνεχίσει να μοιράζει στην οικουμένη τα δώρα της αγάπης του ΘΕΟΎ, την δικαιοσύνη, την δύναμη της Αναστάσεως και την προσδοκία της αιωνιότητος.

Προσκυνούμε με ευλάβεια ενώπιον του Θείου Βρέφους της Βηθλεέμ και της βρεφοκρατούσης ΠΑΝΑΓΊΑΣ μητέρας Του, προσευχόμενοι ο νηπιάσας Κύριος να μας χαρίζει την αείζωον Χάρη, το μέγα έλεος και την μεταξύ μας αγάπη.

Ιερομόναχος Φιλήμων και οι συν εμοί εν Χριστώ αδελφοί

* Ο Γέροντας Φιλήμων είναι Δικαίος της Ιεράς Παντοκρατορινής Κοινοβιακής Σκήτης Προφήτου Ηλιού στο Άγιον Όρος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: