Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή 29 Οκτωβρίου 2023

ΨΑΛΩ ΤΩ ΘΕΩ ΜΟΥ ΕΩΣ ΥΠΑΡΧΩ. ΨΑΛΜΌΣ 17 . ΔΗΜΉΤΡΗΣ ΜΑΥΡΌΠΟΥΛΟΣ
Κύριος στερέωμά μου καὶ καταφυγή μου καὶ ῥύστης μου. Ὁ Θεός
μου βοηθός μου, ἐλπιῶ ἐπ᾽ αὐτόν, ὑπερασπιστής μου καὶ κέρας σωτηρίας μου καὶ ἀντιλήπτωρ μου.
Ἡ λέξη «κέρας» παραπέμπει σὲ πόλεμο, ἑπομένως ἔχει ὑπόψη του
κάποιον πόλεμο ποὺ διεξάγεται, ἢ ὁ ἴδιος εἶναι ἐμπλεκόμενος σ᾿ αὐτὸν
τὸν πόλεμο καὶ ἔχει ὡς ὑπερασπιστή του τὸν Κύριο. Αὐτὴ ἡ ὑπερασπιστικη  παρουσία τοῦ Κυρίου εἶναι καὶ τὸ κέρας. Κέρας σημαίνει κατὰ
λέξη κορυφή. Ἀπὸ ἐκεῖ τὰ κέρατα τῶν ζώων, ἀφοῦ τὸ κέρας ἑνὸς ζώου
εἶναι ἡ κορυφή του· ἀπὸ ἐκεῖ καὶ ἡ λέξη κρανίο, ἡ κορυφὴ τοῦ ἀνθρώπου
ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ἐκεῖ καὶ ὁ στρατιωτικὸς σχηματισμός, τὸ κέρας σὲ μία
ὀργάνωση μάχης. Ἡ πνευματικὴ μάχη χρειάζεται ἰσχυρὰ πνευματικὰ
ὅπλα. Ἡ παρουσία τοῦ Κυρίου εἶναι οὐσιαστικὰ ὁ πολιορκητικὸς κριὸς
στὴν πνευματικὴ αὐτὴ μάχη καὶ ἡ ἐπικεφαλῆς δύναμη μιᾶς τέτοιας
ἐκστρατείας.
Στὸν ψαλμὸ 131 διαβάζουμε: Ἐκεῖ ἐξανατελῶ κέρας τῷ Δαβίδ,
ἡτοίμασα λύχνον τῷ χριστῷ μου· τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ ἐνδύσω αἰσχύνην,
ἐπὶ δὲ αὐτὸν ἐξανθήσει τὸ ἁγίασμά μου (Ψαλμ. 131,17-18). Τὸ ἴδιο συμβαίνει σὲ ἕναν πνευματικὸ πόλεμο. Σὲ ἕναν τέτοιο πνευματικό πόλεμο,
λέει ὁ Κύριος, κατὰ τὸν ποιητή, ὁ ἠγαπημένος μου, ὁ πιστός μου ἔχει τὴ δύναμή μου ὡς ἐνίσχυση, καὶ μὲ αὐτὴ τὴ δύναμή μου μπορεῖ νὰ κατι
σχύσει τῶν ἐχθρῶν.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: