Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή 29 Οκτωβρίου 2023

Η ΘΕΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ 666 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΘΕΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ 666 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΣΗΜΕΡΑ


1. Ἐκεῖνο πού χρειαζόμαστε καταρχήν γιά μιά σωστή ἀντιμετώπιση τοῦ 666 καί τῶν συναφῶν μέ αὐτό ζητημάτων εἶναι ἡ θεϊκή σοφία καί φωτισμένος νοῦς. Μιλώντας ἡ ἱερά Ἀποκάλυψη γιά "σοφία"  καί "νοῦν", ιγ΄18, δέν εννοεῖ μέ κανένα τρόπο τή σοφία καί τήν ἐξυπνάδα τοῦ κόσμου οὒτε τό νοῦν, πού ἒχουν ὃλοι οἱ ἂνθρωποι καί μ'αὐτό σκέπτονται. Ὁ νοῦς αὐτός εἶναι σκοτισμένος γιά πνευματικά θέματα. Καί ἡ σοφία τῶν ἀνθρώπων τοῦ κόσμου "οὐκ ἐστιν ἂνωθεν κατερχομένη ἀλλ' ἐπίγειος, ψυχική, δαιμονιώδης", Ἰακώβ. γ΄, 15. Εἶναι ἡ σοφία αὐτή ἀνίκανη νά βοηθήση γιά νά ἀντιμετωπιστοῦν σημαντικά θέματα, ὃπως π.χ. αὐτά πού σχετίζονται μέ τή σωτηρία μας, μέ τήν  ὁμολογία τοῦ Χιστοῦ, ὃ,τι καί ἀν μᾶς κοστίση, μέ διάκριση τοῦ ποιό  εἶναι τό πραγματικό συμφέρον μας καί ποιό εἶναι θείκό καί ποιό εἶναι δαιμονικό, ὃπως στήν περίπτωση τοῦ 666. Γιά τή σοφία αὐτή κάνει ἐκτενῆ λόγο ὁ ἀπόστολος Παῦλος στήν Α΄πρός Κορινθίους ἐπιστολή του στό β΄κεφάλαιο.Νά τί λέει; Διδάσκουμε σοφία σ'αὐτούς πού εἶναι ὣριμοι καί τέλειοι πνευματικά. Ἡ σοφία ὃμως αὐτή δέν εἶναι σοφία τοῦ κόσμου τούτου οὒτε τῶν ἀρχόντων τοῦ κόσμου αυτοῦ. Αὐτοί εἶναι σήμερα καί αὐριο καταργοῦντα. Τόσο ἐφήμεροι εἶναι. Ἐμεῖς οἱ ἀπόστολοι τοῦ Χριστοῦ διδάσκουμε σοφία πού δίνει ὁ Θεός, σοφία μυστηριώδη καί κρυμμένη γιά ὃσους δέν γνωρίζουν καί δέν συνδέονται μέ τό Χριστό.Τή σοφία αὐτή τήν εἶχε ἓτοιμη νά μᾶς φανερώση ὁ Θεός πρίν ἀκόμη γίνη ὁ κόσμος γιά νά μᾶς δοξάση. Αὐτήν τή σοφία κανένας μεγάλος τοῦ κόσμου αὐτοῦ δέν τή γνώρισε. Ἑπομένως πῶς νά τή μεταδώση;Ἡ σοφία τοῦ Θεοῦ μᾶς μιλάει γιά πράγματα πού δέν τά εἶδε μάτι, δέν τά ἀκουσε αὐτί καί δέν τά σκέφθηκε νοῦς καί καρδιά ἀνθρώπου. Καί ὃλα αὐτά τά ἑτοίμασε ὁ Θεός γιά ὃσους τόν ἀγαποῦν. Καί τά φανέρωσε σ΄ἐμᾶς μέ τό Πνεῦμα του. Ἐμεῖς οἱ χριστιανοί δέ δεχθήκαμε τό πνεῦμα τοῦ κόσμου, ἀλλά τό Πνεὖμα τό Ἃγιο τοῦ Θεοῦ γιά νά γνωρίσουμε αὐτά πού μᾶς χάρισε ὁ Θεός.
Ἱερομ. Εὐσεβίου, "ΟΜΙΛΙΕΣ ΠΝΕΥΜ.ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ, Τόμος Γ΄".

Δεν υπάρχουν σχόλια: