Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2023

ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΕΝ ΣΕ ΜΑΛΩΝΕΙ (Ψαλτοτράγουδο) Αγίου Ιωσήφ του Ησυχαστή (π.Διονύσιος Ταμπάκης)

 ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΕΝ ΣΕ ΜΑΛΩΝΕΙ

 

 (Ψαλτοτράγουδο-Αγίου Ιωσήφ του Ησυχαστή)

 

 

 

Ἰδού τό πέρας εἴληφε κι’ὁ πόθος μου ‘πληρώθη,

 

καί τῆς ψυχῆς μου ὁ θησαυρός ὅλος ἐξεκενώθη.

 

Καί ἐν γραφίδι μέλανος συνέταξα βιβλίον,

 

δεικνύων τήν ἀγάπην μου πού ‘χῶ πρός τόν πλησίον.

 

 

 

Φοβούμενος νά μήν κριθῶ ὡς ὁ ἀχρεῖος δοῦλος,

 

ποῦ ἔκρυψε τό τάλαντον καί ΄κρίθη ὡς κακοῦργος.

 

Λοιπόν, θερμῶς παρακαλῶ,πάντες νά τό δεχθεῖτε

 

Μονάζοντες καί Χριστιανοί, ὅσοι Χριστόν ποθεῖτε.

 

 

 

Μέ πόθον μελετήσατε τό πνεῦμα ἐννοῆτε

 

Καί πέπεισμαι πώς ἀληθῶς θέ΄νά ὠφεληθῆτε.

 

Κι’ἄν θέλετε βαδίσατε καί σεῖς στόν δρόμον τοῦτον,

 

Διά νά κληρονομήσετε τοῦ Ἰησοῦ τόν πλοῦτον.

 

 

 

Διότι  συντομώτερον καί εὔκολον νά τύχεις

 

Καί τόν πολυτιμώτερον νά εὕρεις Μαργαρίτην.

 

Αὐτός τούς πάντας προσκαλεῖ καί πρόσωπα δέν βλέπει,

 

Μέ γνῶσιν κάνει διανομή,οὐδένα παραβλέπει.

 

 

 

Προαίρεσις ἀμείβεται καί ἔργα μά καί πόνοι,

 

κι’ἄν εἶσαι καί παράλυτος,Αὐτός δέν σέ μαλώνει.

 

Ὅ,τι σου χάρισε ζητεῖ, νά τό διπλασιάσεις,

 

διά νά γενεῖς  μακάριος καί νά τόν ἐδοξάσεις.

 

 

 

Ὄχι πώς εἶναι ἐνδεής καί χρήζει τούς σούς πόνους,

 

Ἄπαγε τ’ἀτοπήματος μή παραδέχεσ’ ὅλως.

 

Ἀλλ’ὡς φιλόστοργος Πατήρ διδάσκει , σέ μανθάνει,

 

νά γίνεις κληρονόμος Τοῦ  κοντά Του νά σέ πάρει.

 

 

 

Μόνον μήν εἶσαι ἀμελής,ψυθιριστής γογγύζων,

 

ἀνήκουος ,κενόδοξος, φιλόνικος, ἐρίζων,

 

φλύαρος,ἀκηδιαστής,γαστρίμαργος, φιλήδων,

 

φίλαυτος καί φιλόδοξος,κενόδοξος καί εἴρων.

 

 


Δεν υπάρχουν σχόλια: