Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2023

ΕΓΚΩΜΙΩΝ ΩΔΕΣ στις Αγιονορείτικες Μονές,κατά την ιστορική σειρά.


 ΜΕΤΟΧΙ ΕΙΣΑΙ Τ'ΟΥΡΑΝΟΥ.

 

1.Λαύρα Μονή πρωτόθρονος τόν Ἄθωνα ροδίζεις.

 

Τ'Ἀθανασίου κτίτορος  , τούς δαίμονας φλογίζεις.

 

* * *

 

2.Μελίσσι πολυκάματο τό Ὅρος

 

 π' ὀμορφαίνει.

 

Ἡ Παναγιά εὐφραίνεται μέ σ’ἕνα Βατοπαίδι.

 

* * *

 

3.Ἔχεις τήν Πορταϊτισσα , Μονή ἡ τῶν Ἰβήρων

 

Κι'ὡς θυρωρός ἀνύστακτος ρύεται τῶν κινδύνων.

 

* * *

 

4.Ἡ Τριχεροῦσα Παναγιά σκέπει σέ Χιλιανδάρι .

 

Τῶν Σέρβων Ὀρθοδόξων τέ εἶσαι τό συναξάρι.

 

* * *

 

5.Τοῦ Βαπτιστοῦ τήν δεξιά ἔχεις ὤ Διονυσίου

 

Κι'οἱ Ἄγγελοι ζηλεύουσι τ'ἀσκητικοῦ σου βίου.

 

* * *

 

6.Τῶν Καρεῶν τό σέμνωμα τερπνό μου Κουτλουμούσι.

 

Ἡ Παναγιά     Φοβερά  μέ φῶς λαμπρόν σέ λούζει.

 

* * *

 

7.Μονή τοῦ Παντοκράτορος θαλάσσης συνορεύεις.

 

Τήν Παναγιά Γερόντισσα θησαύρισμα τήν ἔχεις.

 

* * *

 

8.Στό Ὅρος σέ φωνάζουνε:Μονή Ξηροποτάμου.

 

Μά ἔχεις νάμα οὐράνιο , Ἀθωνικοῦ  , δροσάτου.

 

 

 

9.Τόν Ἅγιο Γιώργη ἔχεις τόν , πρόμαχο , βοηθό σου.

 

Τήν Ἐπακούουσα Κυρά , Ζωγράφου, στό πλευρό σου.

 

* * *

 

10. Δέχεσαι ὄμβρους χάριτος,Μονή Δοχειαρίου.

 

Ἀπ'τήν  Γοργοϋπήκοον , Μητέρα τοῦ  Κυρίου.

 

* * *

 

11.Στῆς Καρακάλου τό πυργί μέ τίς πολλές ἐπάλξεις.

 

Ἀρέσει του νά ἐντρυφᾶ κάθε ἀρετῆς ἐργάτης .

 

* * *

 

12. Φίλη Θεοῦ ,Θεόφιλος ,εἶσαι ὤ Φιλοθέου.

 

Κι'ἡ Παναγιά μας ἔχει σέ παμπόθητόν Της τέκνον.

 

* * *

 

13.Στήν πέτρα τήν τοῦ Σίμωνος ὑψοῦται Μοναστήρι.

 

Καί νοερᾶς εὐχῆς Χριστοῦ, εἶναι τό ἐργαστήρι.

 

* * *

 

14.Δέν σοῦ ἐλείπουν χάριτες ,Μονή Ἁγίου Παύλου.

 

Ἀφοῦ'χεῖς δῶρα ἱερά τῆς Βηθλεέμ τῶν Μάγων.

 

* * *

 

15.Εἶσαι μικρή μά πάγχαρη, Μονή Σταυρονικήτα.

 

Ἔχεις ἀρώματα τερπνά , κατάνυξης

 

 τήν γλύκα.

 

* * *

 

16.Τοῦ κόσμου ξένην σέ Μονήν ὁρῶ

 

 τοῦ Ξενοφῶντος.

 

Κι'οἰκειωθεῖσα Τῷ Χριστῷ , ἐγένου κληρονόμος.

 

* * *

 

17.Τοῦ Γρηγορίου ἡ Μονή ἐγρηγορεῖ ἀϋπνως.

 

Καί ὁ Νυμφίος μας Χριστός τήν ἀγαθύνει ἀπείρως.

 

* * *

 

18.Ἐσφίχθησαν σοί τά σφυρά , καί περπατεῖς ἀνδρείως.

 

Ὡς Ἐσφιγμένου λέγεσαι καί εἰ πυργός ἰσχύος.

 

* * *

 

19.Τούς πάντας πάντα ἐλεεῖς σοφέ Παντελεήμων.

 

Καί τῆς Μονῆς σου ἀρωγός στόν Ἀθωνα ἐγίνου.

 

* * *

 

20.Τόν Ἅγιο πρωτομάρτυρα ἔχεις σου ἀντιλήπτωρ.

 

Κωνσταμονίτου σ'εὐλογεῖ Χριστοῦ ἡ Θεομήτωρ.

 

*

 

ΆΘΩΝΑ πανεράσμιε ,τῶν ἀσκητάδων βρώση.

 

Μετόχι εἶσαι τ’οὐρανοῦ στῆς Παναγιᾶς τήν κόγχη.


ΠΑΤΗΡ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΑΜΠΑΚΗΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια: