Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη 2 Ιανουαρίου 2024

"ἐντυπωσιακή ἀντιστροφή ρόλων" «Συγκρίνοντας τήν εἰκόνα τῆς Κοιμήσεως μέ
τήν εἰκόνα τῆς Βρεφοκρατούσας, παρατηροῦμε αὐτό τό ὁποῖο ὁ Jaroslav Pelikan ὀνομάζει "ἐντυπωσιακή
ἀντιστροφή ρόλων"· στήν εἰκόνα τῆς Βρεφοκρατούσα  ἡ Μαρία κρατᾶ τό Χριστό, ἀλλά στήν εἰκόνα τῆς
Κοιμήσεως εἶναι ὁ Υἱός αὐτός πού κρατᾶ στήν ἀγκαλιά Του τή Μητέρα Του»

Δεν υπάρχουν σχόλια: