Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή, 15 Μαΐου 2011

ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ.


Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΠΡΑΞ. Θ` 32-42


Κατά τας ημέρας εκείνες, ό Πέτρος, κατά την διάρκεια περιοδείας του εις όλη την περιοχή, κατέβηκε να επισκεφθεί και τούς άγιους πού κατοικούσαν εις την Λύδδαν. Εκεί βρήκε κάποιον πού ωνομάζετο Αινέας, ό οποίος ήτο κατάκοιτος επί οκτώ χρόνια διότι ήτο παράλυτος. Και του είπε ό Πέτρος, «Αινέα, σε θεραπεύει ό Ιησούς Χριστός, σήκω και στρώσε το κρεβάτι σου». Και αμέσως σηκώθηκε. Και τον είδαν όλοι οι κάτοικοι της Λύδδας και τού Σάρωνος, και επέστρεψαν εις τον Κύριον. Εις την Ίόππην υπήρχε κάποια μαθήτρια πού ονομάζετε Ταβιθά, ελληνιστή Δορκάς, ή οποία έκανε πολλές αγαθοεργίες και ελεημοσύνες. Συνέβη κατά τας ημέρας εκείνας να ασθενήσει και να πεθάνει· αφού δε την έλουσαν, την έβαλαν εις το ανώγι. Επειδή ή Λύδδα ήτο κοντά εις την Ίόππην, οι μαθηταί άκουσαν ότι ό Πέτρος είναι εκεί, και του έστειλαν δύο άνδρας με την παράκλησιν: «Μη βραδύνης να έλθεις και σ' εμάς». Ό Πέτρος σηκώθηκε και πήγε μαζί τους. Όταν έφθασε, τον οδήγησαν εις το ανώγι και παρουσιάσθηκαν εις αυτόν όλες οι χήρες οι όποιες έκλαιαν και έδειχναν τας υποκάμισα και τας ενδύματα, που έκανε ή Δορκάς όταν ήτο μαζί τους. Ό Πέτρος έβγαλε όλους έξω, γονάτισε και προσευχήθηκε. Ύστερα εστράφη προς το σώμα και είπε, «Ταβιθά, σήκω». Αυτή άνοιξε τας μάτια της και όταν είδε τον Πέτρον, ανασηκώθηκε. Ό Πέτρος της έδωκε το χέρι και την σήκωσε όρθήν. Ύστερα φώναξε τους άγιους και τις χήρες και την παρουσίασε ζωντανή. Αυτό έγινε γνωστόν εις όλη την Ιόππην και πολλοί επίστεψαν εις τον Κύριον.


(Εκ της μεταφράσεων τής Καινής Διαθήκης των αείμνηστων καθηγ. Β. Βελλα, Αρχιμ. Βρήκε. Άντωνιάδου, Αμ. Αλιβιζάτου, Γερ. Κονιδάρη, Έκδ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ).

Δεν υπάρχουν σχόλια: