Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2016

Ο ΑΒΒΑΣ ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΕΡΗΜΟ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΜΙΛΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ . ΡΩΤΑ ΤΟΝ ΑΒΒΑ ΙΣΑΑΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΟΛΙΓΟΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΙΩΠΗΛΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ. 2 

 Για την αξία της ολιγόλογης καί σιωπηλής προσευχής.


ΑΒΒΑΣ ΙΣΑΑΚ.
Οι προσευχές μας πρέπει επίσης να είναι συχνές, αλλά καί σύντομες. Γιατί υπάρχει ό κίνδυνος, αν αυτές παραταθούν, να καταφέρει ό Εχθρός πού παραμονεύει, να μάς διασπάσει. Γιατί ή πραγματική θυσία βρίσκεται ακριβώς σ αυτό πού ό Ίδιος μάς επεσήμανε, όταν μέ τό στόμα τού προφήτη Δαυίδ μάς είπε: «Θυσία για τον Θεό είναι τό συντετριμμένο πνεύμα»(Ψαλμ. 50, 19). Έδώ βρίσκεται,ή αγνή προσφορά, ή «θυσία δικαιοσύνης» (Ψαλμ. 50, 21) καί ή «θυσία αίνέσεως» (Ψαλμ. 49, 23). Αυτά είναι «τά παχιά σφάγια» καί τά «ολοκαυτώματα σιτευτών ζώων»(Ψαλμ. 65, 15). Αυτή είναι ή προσφορά μιας καρδιάς «συντετριμμένης» καί «ταπεινωμένης». Αν προσφέρουμε τις προσευχές στον Θεό μέ τη μέθοδο καί τη θέρμη πού περιγράψαμε, τότε θα μπορούμε να ψάλλουμε, μέ τη βεβαιότητα ότι αυτές είσακούσθηκαν: «Άς είναι ή προσευχή μου ένώπιόν σου σάν θυμίαμα καί τά ύψωμένα χέρια μου σάν τη θυσία την έσπερινή» (Ψαλμ. 140, 2).
Όμως ή ώρα είναι πλέον προχωρημένη καί ή νύχτα πλησιάζει καί μάς καλεί να εκτελέσουμε τώρα, αυτό ακριβώς τό καθήκον της προσευχής. Ή ομιλία μας πήρε πολύ χρόνο καί, ανάλογα μέ τό πνευματικό επίπεδο μας, φαίνεται να είπαμε πολλά. Νομίζω όμως ότι αυτά είναι πολύ λίγα για ένα θέμα τόσο υψηλό καί δύσκολο.


ΑΒΒΑΣ ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ: Οι λόγοι τού σεβάσμιου άββά Ισαάκ μάς κατέπληξαν, αλλά δεν μάς χόρτασαν. Αφού τελέσαμε τη βραδινή Ακολουθία, ξεκουραστήκαμε λίγο. Καί όταν πια άρχισε να φέγγει ή ημέρα, πήραμε τό δρόμο για τά κελιά μας. Πριν φύγουμε όμως από τό κελί τού άββά Ισαάκ, αποσπάσαμε την υπόσχεσή του να ασχοληθούμε πιο διεξοδικά μέ τό θέμα της προσευχής, σε μια δεύτερη συνάντησή μας. Αυτή ή προσδοκία αύξησε τη χαρά πού νιώθαμε για όσα είχαμε ήδη ακούσει σ’ αυτή τη συνάντηση. Είμαστε βέβαιοι ότι δεν μάς είχε ακόμα αποκαλυφθεί, πάνω στο μεγαλείο της προσευχής, παρά κάτι τό ελάχιστο. Τόσο ό τρόπος της προσευχής, όσο καί ή ιδιαίτερη αρετή πού θα συντελούσε ώστε να γίνει αυτή αδιάλειπτη, νιώθαμε πώς παρέμεναν για μάς ακόμα άγνωστα. Ήταν μυστικά, τά όποια αυτή ή πρώτη συνάντησή μας μέ τον άββά Ισαάκ, δεν μάς τά είχε πλήρως αποκαλύψει.

 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. ΑΒΒΑΣ ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ. ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ. ΤΟΜΟΣ Α ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: