Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2016

ΠΑΝΑΓΙΟΝ - WORLD SAINTS > ΜΗΝΑΙΟΝ > ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ > 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

1.῞Υψωσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ (Παγκόσμιος ῞Υψωσις)
2.Κοίμησις τοῦ ἐν ῾Αγίοις Πατρὸς ῾Ημῶν ᾿Ιωάννου τοῦ Χρυσοστόμου. [Mετάθεσις εἰς 13/11].
3.Πάπα μάρτυρος τοῦ ἐν Λυκαονίᾳ.
4.Πλακίλλης τῆς Αὐγούστης συζύγου τοῦ ῾Αγίου Αὐτοκράτορος Θεοδοσίου τοῦ Μεγάλου τοῦ ἐξ ῾Ισπανίας.
5.Μακαρίου Θεσσαλονίκης νεομάρτυρος (῎Αθως 1527) (Α) (ΡΔ).
6.Θεοκλέους μάρτυρος (Σ).
7.Βαλεριανοὺ μάρτυρος (Σ).
8.Μαρίας τῆς ἐν Ταρσῷ (607).
9.Τῶν ἁγίων πατέρων τῆς ῾Αγίας ῞Εκτης ἐν Κωνσταντινουπόλει Οἰκουμενικῆς Συνόδου (680).
10.Ματέρνου ἀποστόλου ᾿Αλσατίας, Κολωνίας, Τρεβήρων καὶ Στρασβούργου (314) (Ρμ).

Δεν υπάρχουν σχόλια: