Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2024

Τά θαυμάσια τῆς Δημιουργίας.

«Ὁ Christian Conrad Sprengel ἔδειξε ὅτι ὁρισμένα λουλούδια χρειάζονται γιά τή γονιμοποίησί
τους ἔντομα ὁρισμένων τύπων, ἐνῶ ἄλλα λουλούδια μποροῦν νά γονιμοποιηθοῦν ἀπό διάφορους τύπους
ἐντόμων, καί ὅτι ἡ θέσι τῶν νεκταρίων κάθε λουλουδιοῦ κανονίζεται ἀνάλογα μέ τά ἔντομα πού συνηθίζουν νά τό ἐξυπηρετοῦν» Τά θαυμάσια
τῆς Δημιουργίας
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: