Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2009

Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΒ ΤΟΥ ΠΟΤΣΑΕΦ

Το βιβλίο εξιστορεί με γλαφυρό τρόπο το βίο του Αγίου Ιώβ πού έζησε τον 16ο αιώνα στη Ρωσία, καθώς και θαυμαστά σημεία πού φανερώθηκαν μετά την κοίμηση τον.
Ό Όσιος· Ιώβ του Ποτσάεφ, κατά κόσμο Ιωάννης Ζέλεζο, γεννήθηκε περί το 1550 στη Γαλικία της Ρωσίας. Έκάρη μοναχός σε ηλικία μόλις δώδεκα ετών. Ή φήμη των ασκητικών τον αγώνων απλώθηκε σύντομα σε όλες τις γειτονικές περιοχές της Πολωνίας και της Μικρής Ρωσίας και πλήθος λαού, ανάμεσα τους και ο Πρίγκιπας τον Όστρογκ, στράφηκαν προς αυτόν. Εξελέγη ηγούμενος μετά από παρακλήσεις των συνασκητών του. Διακρίθηκε για τους
αγώνες τον υπέρ της Ορθοδοξίας, την οποία απειλούσαν οι αιρέσεις
της Ουνίας και των Προτεσταντών.
Την ήμερα ασκούσε τον εαυτό τον με συνεχές εργόχειρο, κυρίως αγροτικές εργασίες και κτίσιμο ιχθυοφραγμάτων. Τη νύχτα απο­συρόταν σ' ένα σπήλαιο στο όποιο προσευχόταν. Εκεί αξιώθηκε να αντικρίσει το άκτιστο φως. Υπήρξε, παράλληλα, σημαντικός συγ­γραφέας και απολογητής της Ορθοδοξίας.Ό Όσιος Ιώβ κοιμήθηκε εν ειρήνη το 1651, αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία. Τόσο ή κατάσταση των λειψάνων του, πού μυρόβλησαν, όσο και τα θαύματα του οδήγησαν την Εκκλησία στην ανακήρυξη τον ως Άγιου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: