Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2009

Η ΕΙΚΟΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΟΥΛΑΣ ΣΕΠΦΩΡΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΜΥΡΟΒΛΥΣΕ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ. 19-3-1896 / 12-5-1997


Εσύ, μητερούλα, για την καθαρή καρδιά σου καί την δυνατή σου πίστη, πού δέχτηκες τίς έλλάμψεις του Αγίου Πνεύματος, πού εγκαταστά­θηκες στους χορούς των Αγίων στον Ουρανό, Θυμήσου καί εμάς τους αμαρτωλούς, να επιβλέπεις την ζωή μας, όπως καί όταν ζούσες στην γη, να προσεύχεσαι για μας, όπως προσευχόσουν, καί να μας προστατεύεις από κάθε κακό, ώστε όλοι μαζί να δοξάζουμε με την ζωή καί τα έργα μας τον Πατέρα, τον Υιό καί το Αγιο Πνεύμα καί να ελπίζουμε ότι Θα σωθούμε καί θα απολαύσουμε την Βασιλεία των Ουρανών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: