Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο 24 Μαΐου 2014

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ - ΨΑΛΜΙΚΑ ΑΝΤΙΦΩΝΑ " Τον λυτρούμενον εκ φθοράς την ζωήν σου, τον στεφανούντά σε εν ελέει και οικτιρμοίς "


Τον λυτρούμενον εκ φθοράς την ζωήν σου, τον στεφανούντά σε  εν ελέει και οικτιρμοίςΥπάρχει ή φθορά. Ή μόνη δυνατότητα να λυτρωθείς από τη φθορά είναι να αναγάγεις τη ζωή σου στον Θεό. Και έδώ τη φθορά δεν την εντοπίζει σε σωματική ή ψυχική φθορά - πρόκειται για την καθολική φθορά. Εάν σε λυτρώσει από τη φθορά αύτη, τότε έρχεται ό στέφανος ο όποιος πηγάζει από το έλεος του και από τούς οικτιρμούς του. Στα αγιολογικά μας κείμενα είναι πολύ ενδιαφέρουσα μια πολύ συχνή αποστροφή  για τούς μάρτυρες: «και έδέχθη τον της νίκης στέφανον», δηλαδή ό θάνατος του μάρτυρα αποτελεί νίκη, και στεφανούται επειδή νικάει, πεθαίνει και ό θάνατός του είναι νίκη κατά του θανάτου. Ή απόλυτη έκφραση αυτής της αντιστροφής βρίσκεται στον Χριστό, ό όποιος πεθαίνει για να φανερώσει ότι δεν πεθαίνει.


Στο στίχο 3 του ψαλμού 129 ό ίδιος ποιητής θα μας πει: Εάν ανομίας παρατηρήσεις. Κύριε Κύριε, τις υποστήσεται; ότι παρά σοι ιλασμός εστί' και στον στίχο 7: Ότι παρά τω Κυρίω το έλεος και πολλή παρ' αυτώ λύτρωσις, και αυτός λυτρώσεται τον Ισραήλ εκ πασών των ανομιών αυτόν ( Ψαλμ. 129,3 και 7). Εάν ρίξεις μια ματιά στις ανομίες μας, ποιος μπορεί να σταθεί ένώπιόν σου, ποιος μπορεί να  υπάρξει; Γι`  αυτό το έλεος είναι μόνο δικό σου• εγώ είμαι αυτός που είμαι, ανίκανος. Απέναντι μου έχω το έλεός σου, άρα γίνομαι ικανός
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ. ΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΑΝ . ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΟΜΟΣ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: