Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο 24 Μαΐου 2014

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ - ΨΑΛΜΙΚΑ ΑΝΤΙΦΩΝΑ " Εγνώρίσε τας οδούς αυτόν τω Μωυσή, τοις υιοίς Ισραήλ τά θελήματα αυτού."

Εγνώρίσε τας οδούς αυτόν τω Μωυσή, τοις  υιοίς Ισραήλ τά θελήματα  αυτού.Οι ενέργειες του Θεού, μέσω των οποίων μάς γίνεται γνωστός, είναι όψεις του ονόματος του. ’Αν, όπως έχουμε ξαναπεί, το τί του Θεού μάς είναι άγνωστο, ωστόσο μας αποκαλύπτεται το πώς του Θεού, πώς ενεργεί ό Θεός ώς προς τη Δημιουργία. Αυτό το πώς μας αποκαλύπτεται, όχι τόσο μέσω της λεγάμενης φυσικής θεολογίας, όσο μέσω της λεγόμενης αποκαλυπτικής θεολογίας. Όλη ή 'Αγία Γραφή αποτελεί μια αποκάλυψη των ενεργειών του Θεού, μάς γνωρίζει δηλαδή το πώς του θεού. Ιδιαίτερες μάλιστα αποκαλύψεις, για να μην πω έκτακτες, εδραιώνουν αυτή τη γνώση του Θεού, όπως είναι οι αποκαλύψεις στον Αβραάμ, στους Πατριάρχες, στον Μωυσή, στους Προφήτες. Δεν έχουμε λόγο να ισχυριστούμε ότι αγνοούμε το θέλημα του Θεού ή τις υποδείξεις του για να επιτευχθεί το θέλημά του, το όποιο έχει διατυπωθεί από τον απόστολο Παύλο: Ό Θεός• πάντας ανθρώπους θέλει σωθηναι και εις επίγνωσιν αλήθειας έλθουν (Α' Τιμ. 2,4).
Στο στίχο 7 ό ποιητής αναφέρεται ιδιαίτερα στην αποκάλυψη προς τον Μωυσή, στον όποιο υπέδειξε τούς δρόμους της θεογνωσίας και τά θελήματα του, πού καταγράφονται σ’ αυτό πού ονομάζουμε Νόμο, ό όποιος αποτελούσε οδοδείχτη στην οδό Κυρίου, μέχρι ό Χριστός να του δώσει νέο περιεχόμενο συμπληρώνοντάς τον με τη Χάρη, ώστε μετά την Πεντηκοστή να γνωρίζουμε τις οδούς και τά θελήματα του Θεού μέσω του Νόμου και της Χάρης.ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ. ΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΑΝ . ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΟΜΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: