Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο 24 Μαΐου 2014

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ - ΨΑΛΜΙΚΑ ΑΝΤΙΦΩΝΑ "Ευλόγει, ή ψυχή μου, τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσας τας ανταποδόσεις αυτού"


Ευλόγει, ή ψυχή μου, τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσας τας ανταποδόσεις αυτού
Ό ποιητής καλεί τον εαυτό του να ευλογεί τον Θεό γιατί έχει μνήμη, γιατί θυμάται όλες 
τις ανταποδόσεις του. Έπιλανθάνομαι σημαίνει ξεχνάω μην ξεχνάς τις ανταποδόσεις του, τί σου έκανε. Μή ξεχνάς ποτέ τις ευεργεσίες. Την Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ, στην ακολουθία των Παθών, ακούμε το δραματικό ιβ' αντίφωνο: Λαός μου, τι εποίησα σοι η τί σοι παρηνώχλησα; τους τυφλούς σου εφώτισα, τούς λεπρούς σου εκαθάρισα, άνδρα όντα επί κλίνης ήνωρθωσάμην. Λαός μου, τι εποίησα σοι, και τί μοι άνταπεδωκας; αντί του μάννα χολήν αν τι τού ύδατος όξος αντί του άγαπάν με σταυρω με προσηλώσατε... 

Σημείον της θεογνωσίας είναι ή λειτουργία της μνήμης. Διά της μνήμης των ευεργεσιών ψηλαφώ την παρουσία του Θεού. Λοιπόν, ή ψυχή μου να ευλογεί τον Κύριο και ή ψυχή μου να μην ξεχνάει τις ευεργεσίες του Κυρίου. Ή ευχαριστία φτάνει στον Κύριο επειδή ψηλαφώ την παρουσία του από τις ευεργεσίες του. Είναι ψηλαφητή αυτή ή παρουσία του μέσω τών δωρεών του.


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ. ΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΑΝ . ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΟΜΟΣ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: