Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο 24 Μαΐου 2014

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ - ΨΑΛΜΙΚΑ ΑΝΤΙΦΩΝΑ " Ποιών έλεημοσύνας ό Κύριος και κρίμα πάσι τοις άδικουμένοις."

Ποιών  ελεημοσύνας ό Κύριος και κρίμα πάσι τοις αδικουμένοις.


Στην ψυχή του πάλι απευθύνεται ό ποιητής, να θυμηθεί ή ψυχή ότι ό Κύριος κάνει συνεχώς ελεημοσύνες και κρίνει όντας δίπλα στους αδικούμενους.

 Ό αδικούμενος πιστός δεν διεκδικεί δικαίωση στα όρια του κόσμου, άλλα αποδέχεται την αδικία ώς υιός του Θεού και εμπιστεύεται τη δική του κρίση. 

’Αν μάλιστα δεχτούμε ότι ή μεγαλύτερη αδικία είναι ό θάνατος, τότε καταλαβαίνουμε τί σημαίνει ότι παραδίδομαι στον θεό πού είναι ό μόνος ό όποιος μπορεί να καταργήσει αυτή την αδικία. Επομένως, ή αποκατάσταση της αδικίας δεν ελέγχεται σέ ιστορικό πλαίσιο, άλλα ανάγεται σέ εσχατολογική προοπτική, όπως μάς λένε τα αγιολογικά κείμενα.


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ. ΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΑΝ . ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΟΜΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: