Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη 28 Απριλίου 2021

ΓΡΑΦΕΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΗΣ...


Καλή Άνάσταση και Καλό Πάσχα.

Ο ίδιος ο Χριστός και Θεός μας,να οδηγεί τα διαβήματά μας εις όρμους γαλήνιους και όρμους απαθείας, να καθαρίζει τον λεπρωθέντα νουν και ψυχή ώστε να γίνει ευώδες παλάτιον καθαρόν εκ πάσης γηϊνης δυσωδίας, πραϋνει τα αισχρά κύματα, να ρέει ρείθρα ευεργεσίας, να ειρηνεύει τον νουν από παντοίας επηρείας, να πληροί τις καρδιές μας με ευφροσύνη, να νεκρώνει το αμαρτωλό φρόνημα της σαρκός, τέλος δε να μας λυτρώνει εκ κακών, συμφορών και πάσης φύσεως πειρασμών.

Δι΄ευχών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: