Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή 30 Απριλίου 2021

ΓΈΡΩΝ ΕΦΡΑΊΜ ΑΡΙΖΟΝΙΤΗΣ ΓΡΆΦΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΓΆΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ


         22 Μαρτίου 1980

         Μεγάλη Παρασκευή 

     δη βάπτεται κάλαμος ποφάσεως παρά

ησο μου σήκωσες στούς μους Σου τό βάρος -

τς νοχς μου καί σάν προβατάκι κακο,

θο, γνό καί χαριτωμένο δηγσαι

στή σφαγή τς σταυρώσεως δι΄ μέ.

      τί επω καί τί λαλήσω! Τό μυαλό μου

σταματ μπρός  στό πειρο τς γάπης

Σου  καί τς θυσίας. Συμπάσχω, σέ

κολουθ σ΄ λη  τήν πορεία τς σταυρικς

θυσίας Σου δι΄ μέ. Δέν χω τί λλο νά

συμβάλλω, παρά τό τι σέ νοιώθω καί

κάθομαι καί κλαίω, γιατί δέν μπορ νά Σέ

βοηθήσω σέ ,τι σο συμβαίνει, σέ ,τι

πιτρέπεις καί ποφασίζεις.

     Σύ ς νθρωπος πάσχεις καί διά τς

θεότητός Σου κελεύεις μέ τήν σειρά του

τό κάθε τί νά κτιλύσεται.

      ντρέπομαι νά σέ κυττάξω πάνω στόν

σταυρό σου, γιατί σουν θος καί τι μένα

πρεπε νά σταυρώσουν.  γώ εμαι  νοχος.

     γνώριζες μως, Κύριέ μου, πς τό χρέος μου

δέν μποροσα νά τό δώσω. Γι΄ ατό λθες

καί φόρεσες τήν στολή τς νοχς μου.

Καί ντί μοῦ,  δικος κριτής, δι΄ σένα

γραψε μέ τόν κάλαμο τήν καταδίκη.

     πειρο τό χρέος μου πρός σένα

γλυκειά μου μορφή καί κάλλος!  Πς θά τό

ξεχρεώσω πού συνεχς τό αξάνω μέ τήν

πόνοια  πί τν παθημάτων Σου.

     Δός μου δάκρυα νά κλαίω, νά κλαίω

μήπως μέ συμπαθήσης, σάν τήν πόρνη γυναίκα

καί μο φήσεις τό πολύ μου χρέος.

     Γονατίζω μπρός Σου σταυρωμένε μου,

γλυκύτατε ησο μου καί λατρευτικότατα

σέ προσκυν μέ κρουνούς δακρύων γιά τήν μεγάλη

καί πειρη θυσίας Σου δι΄ μέ τόν νοχο

καί πεύθυνο διά τίς νόσιες πράξεις μου.

     Σέ μνολογ μέ ,τι πάρχει μέσα στήν

ψυχή μου.  ψυχή μου κραυγάζει κραυγές

λαλήτους, πνιγμένη πό τήν φόρητη

πλησμονή εγνωμοσύνης καί εχαριστίας

δι΄ σα πέμεινες γιά νά μέ σώσης.

Τό χρεός μου  πρός σέ εναι πειρο.

     Μέ φατο δέος στέκομαι μπρός στόν σταυρό Σου.

Σέ βλέπω σταυρωμένο, στήν κατάστασι πού

πρεπε γώ νά ερίσκωμαι, γιατί γώ εμαι

 νοχος νός τέτοιου θανάτου.

     λλ΄ νάστηθι λατρεία μου γλυκειά,

διά νά χαρ  καρδιά μου καί γαλλιάση

         ψ υ χ ή μου.

 


Δεν υπάρχουν σχόλια: