Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή 30 Απριλίου 2021

Αναφέρει γεροντας.Ακούω Αρχιερείς, Ιεροκύρηκες, κλπ νά λένε 0 Χριστός « ΣΤΑΥΡΩΘΗΚΕ»


Ακούω Αρχιερείς, Ιεροκύρηκες, κλπ νά λένε 0 Χριστός « ΣΤΑΥΡΩΘΗΚΕ» από αγάπη γιά μάς». Φρονώ ότι τό ορθό είναι ότι Τόν Χριστό « ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΩΣΑΜΕ» απλά Εκείνος τό δέχτηκε αδιαμαρτύρητα γιά νά αποδείξει αφ´ ενός   μέν ότι ως Πατέρας αγαπάει τά παιδιά Του έως θανάτου... αφ´ ετέρου δέ νά αποδειχθεί τό μέγεθος τής κακίας καί μοχθηρίας τών παιδιών Του!!! « ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΩΣΑΜΕ» λοιπόν δέν «ΣΤΑΥΡΩΘΗΚΕ»....!! Δέν είχε σχέδιο γιά νά σταυρωθεί απλά είχε προείπει ότι θά τόν σταυρώσουμε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: