Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα 8 Αυγούστου 2022

Τὸ εὐλογημένο κελλί.ΣΤΑΡΕΤΣ ΝΙΚΌΛΑΟΣ ΓΚΟΥΡΓΙΑΝΩΦΤὸ εὐλογημένο κελλί


Τὸ κελλὶ τοῦ εὐλογημένου Γέροντα... Εὐλογημένο κελλί...
Ὅλα ἐδῶ εὐωδιάζουν Οὐράνιο μῦρον, ὅλα εἶναι
πλημμυρισμένα μὲ τὶς ἀναμνήσεις τῶν ἀρετῶν τοῦ Ἁγίου ποιμένα.
Ἡ πνευματικότητα καὶ ἡ Χάρις αὐτοῦ τοῦ χώρου εἶναι
πραγματικότητα. Στὸ ταπεινὸ κελλί τοῦ Γέροντα οἱ ἄνθρωποι
μπαίνουν μὲ εὐλάβεια καὶ μὲ ἠρεμία στὶς σκέψεις. Καθημερινὰ
ἔρχονται στὸ μακρινό, μικρὸ Νησάκι, θέλοντας νὰ δοῦν πῶς ζοῦσε
ὁ ἱκέτης, τί τὸν περιέβαλλε. Ἡ εὐωδία στὸ κελλὶ τοῦ Γέροντα δὲν
ἐξαφανίστηκε μετὰ τὴν κοίμησή του. Ἰδιαίτερα αἰσθητὴ γίνεται
αὐτὴ κάποιες ἀξιομνημόνευτες μέρες. Ἐμεῖς μαρτυροῦμε, πὼς τὰ
πράγματα τοῦ Γέροντα ἐπίσης εὐωδιάζουν
καὶ ἔχουν θαυματουργικὴ δύναμη σύμφωνα μὲ τὴν πίστη στὴν βοήθεια τοῦ
Ἁγίου.
Κάτω ἀπὸ τὸ πετραχήλι τοῦ μακάριου Πατέρα, στὸ κρεβάτι
ἀπ' ὅπου ὁ Κύριος κάλεσε τὸν φωστῆρα στὴν Αἰωνιότητα
ὑπάρχουν σημειώματα γιὰ παρακλήσεις, γιὰ θεραπεῖες καὶ
βοήθεια, μὲ τὰ ὀνόματα τῶν ἐτοιμοθανάτων καὶ παρακλήσεις
ὑπὲρ αὐτῶν, ποὺ θὰ γεννηθοῦν... ὅλες οἱ ἀνθρώπινες θλίψεις καὶ
ἀνάγκες...
Πόσα καὶ πόσα πέρασαν ἀπὸ τὴν καρδιὰ τοῦ Γέροντα! Ὁ Ἐλεήμων Κύριος γνωρίζει καὶ ὁ ἄνθρωπος δὲν εἶναι σὲ θέση νὰ τὰ
μετρήσει. Μέρα καὶ νύχτα ὁ ἐργάτης τοῦ Θεοῦ μνημόνευε ὀνόματα
καὶ ἀγκάλιαζε μὲ τὴν προσευχή του ὅλα τὰ αἰτήματα. Ἔβγαζε τὶς σημειώσεις μὲ τὰ ὀνόματα ἀπὸ τὶς τσέπες του ῥάσου του, τὶς ἔβαζε στὸ μαξιλάρι καὶ ἔφευγε ἀπὸ τὸ κελλὶ μὲ τὸ πνεῦμα του ἐκεῖ ποὺ
τὸν περίμεναν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: