Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη 28 Ιουνίου 2023

ΎΜΝΟΣ ΣΤΟΝ ΚΟΜΠΟΣΧΟΊΝΙ 25.ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΊΤΗΣ ΡΑΦΑΉΛ ΚΑΡΕΛΙΝΤὸ κομποσχοίνι εἶναι
ἡ γέφυρα ἡ ἁπλωμένη ἀπὸ τὴν δυτικὴ πρὸς τὴν ἀνατολικὴ ὄχθη τοῦ
Ἰορδάνη, τὴν ὁποία μπορεῖ νὰ διαβεῖ μόνο ἕνας ἀπὸ τοὺς χίλιους.
Τὸ κομποσχοίνι εἶναι ἡ ἀκτίνα τοῦ φωτὸς ἡ ὁποία ἄστραψε στὸ
Θαβὼρ τὴν νύχτα τῆς Μεταμορφώσεως· εἶναι κλαδὶ ἀπὸ τὸν κῆπο
τῆς Γεθσημανῆ, ὅπου ὁ Χριστὸς προσευχόταν στὸν οὐράνιο Πατέρα
πρὶν τὴν σταύρωση. Τὸ κομποσχοίνι εἶναι ἡ γλώσσα τῆς ἐπικοινωνίας
τῆς ψυχῆς μὲ τοὺς οὐρανοπολίτες.
Τὸ κομποσχοίνι εἶναι ἡ σιωπὴ τῆς ψυχῆς τὴν ὁποία δὲν τὴν φύλαξε
ἡ Εὔα, ἀνταποκρινόμενη στὸν ὄφι· εἶναι ἡ σταθερότητα τοῦ νοῦ τὴν
ὁποία ἔχασε ὁ Ἀδὰμ ὅταν ἄκουσε τὴν Εὔα. Τὸ κομποσχοίνι εἶναι ἡ
ἀλλαγὴ τῶν δερματίνων χιτώνων, τῶν ραμμένων γιὰ τὸν Ἀδὰμ ἀπὸ
τὸ δέρμα τῶν θηρίων" πάνω στὰ πρῶτα ἐνδύματα τοῦ φωτός. Τὸ
κομποσχοίνι εἶναι ὁ θρῆνος γιὰ τὴν ἀπώλεια τῆς ᾽Εδὲμ καὶ ἡ χαρὰ
γιὰ τὴν εὕρεση τοῦ οὐρανίου παραδείσου. Τὸ κομποσχοίνι εἶναι οἱ
πύλες τῆς Ἐδέμ, τὶς ὁποῖες ἔκλεισε ἡ ἁμαρτία τῶν πρωτοπλάστων
καὶ τὶς ξανανοίγει τὸ ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: