Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023

ΎΜΝΟΣ ΣΤΟΝ ΚΟΜΠΟΣΧΟΊΝΙ 26.ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΊΤΗΣ ΡΑΦΑΉΛ ΚΑΡΕΛΙΝ Τὸ κομποσχοίνι εἶναι τὸ σύνορο μεταξὺ τῶν δύο βασιλειῶν – τῆς

οὐράνιας καὶ τῆς ἐπίγειας· εἶναι τὰ φτερὰ ποὺ ἀνυψώνουν τὸν νοῦ

ἄνω καὶ τὸν κρατοῦν ἐπάνω ἀπὸ τὴν γῆ: παύει ἡ προσευχή, σταματάει

τὸ κομποσχοίνι στὸ χέρι – ἀμέσως ὁ νοῦς κατεβαίνει στὴν γῆ σὰν

τὸ πουλὶ ποὺ τὸ πυροβόλησαν.

-

Τὸ κομποσχοίνι εἶναι ἡ ἀόρατη μάχαιρα ποὺ ξεκόβει ψευδεῖς

φίλους καὶ ἡ ἀόρατη ἁλυσίδα ποὺ συνδέει τὶς οἰκεῖες ψυχές. Ἂν

ἔχεις ἐχθρούς, τὸ κομποσχοίνι μπορεῖ νὰ τοὺς μετατρέψει σὲ φίλους·

ἂν δὲν ἔχεις φίλους, τὸ κομποσχοίνι θὰ γίνει ὁ μόνος φίλος σου.

Ἂν ἡ καρδία σου δὲν συγχωρεῖ προσβολὲς καὶ εἶναι κρύα σὰν τὸν

πάγο, τότε τὸ κομποσχοίνι σὰν τὸν ἀνοιξιάτικο ἥλιο θὰ τὴν ζεστάνει.

Ἂν ἔχεις γίνει σάρκα καὶ ξέχασες τὴν ψυχή, σὰν νὰ βυθίστηκες

σὲ ὕπνο, τότε τὸ κομποσχοίνι ϑὰ σὲ ξυπνήσει καὶ θὰ δεῖς ὅτι τὸ

πρῶτο ζητούμενο εἶναι ἡ αἰώνια ψυχή, τὸ δὲ σῶμα εἶναι τὸ φθαρτὸ

περίβλημά της.

Τὸ κομποσχοίνι εἶναι ἡ ἀμπάρα τῆς πόρτας τοῦ ἐσωτερικοῦ κελλιοῦ,

γιὰ νὰ μὴν εἰσχωροῦν σὲ αὐτό, σὰν νυχτερινοὶ κλέφτες, οἱ ἁμαρτωλοὶ

λογισμοὶ καὶ οἱ γοητευτικὲς εἰκόνες τοῦ κόσμου. Τὸ κομποσχοίνι

εἶναι τὸ καταπέτασμα τῶν ὀφθαλμῶν καὶ ἡ κλειδαριὰ τῆς γλώσσας.

Τὸ κομποσχοίνι εἶναι τὸ πνευματικὸ ἁλάτι τὸ ὁποῖο δὲν ἀφήνει νὰ

σαπίσουν οἱ πληγὲς τῆς ψυχῆς. Τὸ κομποσχοίνι εἶναι ἡ λήθη τοῦ

σκοτεινοῦ παρελθόντος καὶ ἡ ἄρνηση τοῦ ἀμυδροῦ μέλλοντος· εἶναι

ἡ λύτρωση ἀπὸ τὶς ἐμπαθεῖς ἐνθυμήσεις καὶ τὶς ἀγχώδεις μέριμνες

τῆς αὐριανῆς ἡμέρας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: