Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2024

Ἐπιστολή Ρωσίδος στόν π. Παρθένιο τοῦ Κελλιοῦ Ἅγιος Νικόλαος Μπουραζέρη:


Ἐπιστολή Ρωσίδος στόν π. Παρθένιο τοῦ
Κελλιοῦ Ἅγιος Νικόλαος Μπουραζέρη: «Δεχθεῖτε,
ἅγιοι πατέρες, καί ἀπό μένα τήν πτωχή αὐτά τά
λίγα χρήματα. Ἄκουσα πώς κτίζετε ἐκκλησία στό
Κελλί καί ζητᾶτε βοήθεια. Στενοχωρήθηκα πού δέν
ἔχω νά σᾶς στείλω κι ἐγώ κάτι, γι᾿ αὐτό ἔκοψα τίς
κοτσίδες τῶν μαλλιῶν μου, τίς πούλησα στις μεγάλες
ἀρχόντισσες, πού τά μαλλιά τους τά ἔχουν κομμένα
καί βάζουν ξένα στίς δεξιώσεις. Δεχθῆτε, λοιπόν, καί
ἀπό ἐμένα τό μικρό ὀβολό μου...

Δεν υπάρχουν σχόλια: