Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024

Του Αββά Κασσιανού:


Του Αββά Κασσιανού:

Ο ίδιος είπε, ότι ήταν κάποιος γέρων και τον υπηρετούσε άγια παρθένος. 
Και οι άνθρωποι έλεγαν: 
“Δεν είναι καθαροί".
Και το άκουσε ο γέρων. 
Όταν δε βρισκόταν στα στερνά του, είπε στους πατέρες: 
Όταν τελευτήσω, φυτέψετε το ραβδί μου σε τάφο. 
Και αν βλαστήση και κάμη καρπό, μάθετε ότι καθαρός είμαι απέναντί της. 
Και αν δεν βλαστήση, θα γνωρίζετε ότι έπεσα μαζί της». 
Και φυτεύτηκε το ραβδί και την τρίτη μέρα βλάστησε και έκαμε καρπό. 
Και όλοι δόξασαν τον Θεό.

Είπε Γέρων,
Το Γεροντικόν 
εκδ. Αστήρ, Αθήνα 1996.


Δεν υπάρχουν σχόλια: