Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2024

«Ὁ Buckminster Fuller, φιλόσοφος, ἀρχιτέκτονας καί πολεοδόμος, ἔχει δώσει ἀπάντησι στό ἐρώτημα “Πῶς βλέπετε τόν ἑαυτό σας;".

 
«Ὁ Buckminster Fuller, φιλόσοφος, ἀρχιτέκτονας καί πολεοδόμος, ἔχει δώσει ἀπάντησι στό ἐρώτημα “Πῶς βλέπετε τόν ἑαυτό σας;". Παρακάτω με

ταφέρω σέ ἐλεύθερη ἀπόδοσι τήν κατά πολύ ἐκτενέστερη ἀπάντησί του.

Εἶμαι ἕνα αὐτο-ισορροπούμενο δίποδο 28 ἀρθρώσεων και προσαρμοζόμενης βάσεως, ἕνα ἐργοστάσιο ἠλεκτροχημικῆς ἐπεξεργασίας μέ ὁλοκληρωμένες καί αὐτόνομες ἐγκαταστάσεις πού ἀποθηκεύει ἐνέργεια σέ συσσωρευτές μέ σκοπό τή μετέπειτα τροφοδοσία χιλιάδων ὑδραυλικῶν καί ἀεριοκίνητων ἀντλιῶν, ἡ καθεμιά ἀπό τίς ὁποῖες εἶναι ἐφοδιασμένη μέ τό δικό της κινητήρα· 62.000 μίλια μικροσκοπικῶν αἱμοφόρων ἀγγείων, ἑκατομμύρια συστήματα ἐκπομπῆς,

μεταφορᾶς καί μετατροπῆς προειδοποιητικῶν σημάτων· ἀκόμη, κατεδαφιστικά καί ἀνυψωτικά μηχανήματα, ἕνα ἐκτεταμένο σύστημα τηλεπικοινωνιῶν πού δὲν χρειάζεται ἐπισκευή γιά 70 χρόνια ἄν συντηρηθῆ σωστά· ὅλα αὐτά καθοδηγούμενα ἀπό ἕναν πυργίσκο ὅπου ἔχουν τοποθετηθῆ τηλεσκόπια, μικροσκοπικοί ανιχνευτές αὐτορυθμιζόμενης ἀκτίνας, φασματοσκόπιο, καί πολλά ἄλλα»

Βέβαια, σωστά αὐτά, ἀλλά δέν εἶναι μόνο αὐτά

ὁ ἄνθρωπος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: