Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2024

Κάποτε ἕνας ἐπίσκοπος ρώτησε τόν π Καλλίστρατο:«Κάποτε ἕνας ἐπίσκοπος ρώτησε τόν π Καλλίστρατο:
―Ποιό εἶναι τό πιό σπουδαῖο πράγμα γιά ἕνα ἱερέα;
—Τό πιό σπουδαῖο πράγμα, ἀπάντησε, εἶναι νά
ἐπικοινωνῆ πρῶτα μέ τόν Κύριο, μετά μέ τόν ἐπικεφαλῆς τῶν δούλων τοῦ Κυρίου καί τελικά μέ τούς
δούλους τοῦ Κυρίου. Κύριος εἶναι Ἐκεῖνος πού ὀνομάζεται Χριστός. Ἐπικεφαλῆς τῶν δούλων τοῦ Κυρίου
εἶναι οἱ ἅγιοι· δοῦλοι τοῦ Κυρίου εἶναι οἱ ἄνθρωποι
αὐτοῦ τοῦ κόσμου. Διότι εἶναι γνωστό πώς ὅποιος
ἐπικοινωνεῖ μόνο μέ τούς δούλους τοῦ Κυρίου δέν
νοιάζεται γιά τόν ἴδιο τόν Κύριο καί ἐπισύρει τήν
ὀργή Του»

Δεν υπάρχουν σχόλια: