Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή, 15 Μαΐου 2011

Γιατί ό αριθμός τριάντα, όταν κατανοηθεί μυστικά, παρουσιάζει τον Κύριο ως δημιουργό και προνοητή του χρόνου και της φύσεως και των νοητών.


'Όταν έγινε τριάντα ετών άρχισε ό Κύριος το έργο Του, διδάσκοντας με τον αριθμό αυτό τούς διορατικούς τα σχετικά με τον εαυτό Του μυστήρια με μυστικό τρόπο.

Γιατί ό αριθμός τριάντα, όταν κατανοηθεί μυστικά, παρουσιάζει τον Κύριο ως δημιουργό και προνοητή τού χρόνου και τής φύσεως και των νοητών πού είναι πάνω από την ορατή φύση.

Ως δημιουργό τού χρόνου με το επτά, γιατί ό χρόνος είναι έβδοματικός

Τής φύσεως με το πέντε, γιατί ή φύση είναι πενταδική, εξαιτίας τής αισθήσεως πού διαιρείται σε πέντε είδη

Των νοητών με το οκτώ, γιατί ή γένεση των νοητών βρίσκεται παραπάνω από το χρόνο πού μετρούμε.

'Ως προνοητή με τον αριθμό δέκα- τούτο και λόγω τής αγίας δεκάδας των εντολών πού κατευθύνουν τούς ανθρώπους προς την μακαριότητα, αλλά και γιατί με αυτό το γράμμα αρχίζει το όνομα τού Κυρίου, όταν έγινε άνθρωπος.

Αν, λοιπόν προσθέσεις τούς αριθμούς πέντε, επτά, οκτώ και δέκα, έχεις τον αριθμό τριάντα. Εκείνος λοιπόν πού γνωρίζει να ακολουθεί σωστά τον Κύριο ως αρχηγό, δε θα αγνοήσει το λόγο για τον όποιο και αυτός τριάντα ετών θα εμφανιστεί έχοντας την δύναμη να κηρύττει το ευαγγέλιο τής Βασιλείας.

Γιατί όταν χωρίς ψεγάδι δημιουργήσει σαν κάποια ορατή φύση τον κόσμο των πρακτικών αρετών, χωρίς να μεταβάλει την πορεία πού σαν κάποιος χρόνος πραγματοποιείται διά μέσου των αντιθέτων στην ίδια την ψυχή, και αποκομίσει γνώση χωρίς σφάλματα μέσω τής θεωρίας και μπόρεσε να μεταδώσει με φροντίδα την αυτή διάθεση και στους άλλους, τότε και αυτός, όση σωματική ηλικία και ανθρώπους έχει, είναι τριάντα ετών κατά το πνεύμα και φανερώνει την ενέργεια των δικών του αγαθών στους άλλους.


ΒΙΒΛΙΟΓ. ΑΓΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ . ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ. Α ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: