Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο, 20 Αυγούστου 2016

'Πεντήκοντα ἔτη οὔπω ἔχεις, καί Ἀβραάμ ἑώρακας? ΓΕΡΩΝ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ .

"Θά ἤθελα, λοιπόν, ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, νά καταλάβετε τά πράγματα ἔτσι ὅπως πρέπει νά τά καταλάβετε, ἔτσι ὅπως μᾶς δίδαξε ὁ Κύριος καί οἱ Ἀπόστολοί Του καί οἱ ἅγιοι Πατέρες: 'Ὁ οὐρανός καί ἡ γῆ παρελεύσονται, οἱ δέ λόγοι μου οὐ μή παρέλθωσιν᾿. Καί ὅταν Τοῦ ἔλεγαν οἱ Ἑβραῖοι: 'Πεντήκοντα ἔτη οὔπω ἔχεις, καί Ἀβραάμ ἑώρακας?', ὁ Κύριος μέ τήν χαρακτηριστική γι' Αὐτόν συνείδηση ἀπάντησε: 'Πρίν Ἀβραάμ γενέσθαι ἐγώ εἰμι'. Γι' αὐτό καί ὁ Κύριος λέει: 'Ἐάν μή φάγητε τήν σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καί πίητε αὐτοῦ τό αἵμα, οὐκ ἔχετε ζωήν ἐν ἑαυτοῖς. Ὁ τρώγων μου τήν σάρκα καί πίνων μου τό αἵμα ἔχει ζωήν αἰώνιον, καί ἐγώ ἀναστήσω αὐτόν ἐν τῆ ἐσχάτη ἡμέρα' ".
 


Αρχιμανδρίτου Σωφρονίου Σαχάρωφ, " Οικοδομώντας τον ναό του Θεού μέσα μας", σελ. 144, τόμ. Γ΄
 

Στήν φωτογραφία, ἔργο τοῦ Γέροντος Σωφρονίου, Μονή τοῦ Ἔσσεξ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: