Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 12 Αυγούστου 2016

Prophet Elias 2016. SINAI.Father Akakios and Father Ioakeim decided to ride up on camels.
Our guide was Muhammad. It was his second climb to the top that morning.

Καὶ ἀνέστη καὶ ἔφαγε καὶ ἔπιε· καὶ ἐπορεύθη ἐν ἰσχύϊ τῆς βρώσεως ἐκείνης τεσσαράκοντα ἡμέρας καὶ τεσσαράκοντα νύκτας ἕως ὄρους Χωρήβ. (Γ΄ Βασιλειῶν ιθ΄)
And he arose, and did eat and drink, and went in the strength of that meat forty days and forty nights unto Horeb the mount of God. (1 Kings 19:8)


http://www.fatherjustinsblog.info/

Δεν υπάρχουν σχόλια: