Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2012

Οδός σωτηρίας Τρεις ομιλίες περί μετανοίας, εξομολογήσεως και θείας μεταλήψεως
Aυτό το μικρό βιβλίο περιέχει τρεις μεγάλες ομιλίες πνευματικού περιεχομένου. Είναι προϊόντα της ρητορικής δεινότητας του επισκόπου Κερνίτσης και Καλαβρύτων Ηλία Μηνιάτη του Κεφαλλήνος, ο οποίος θεωρείται "νέος Χρυσόστομος" λόγω του περιεχομένου των λόγων του, αλλά και λόγω της φυσικής του ευφράδειας. [...]
Εις παλαιότερον βιβλίον εκδόσεως της Ιεράς ημών Μονής είχομεν παρουσιάσει μεθ' υπομνηματισμού (εκτενούς εν πολλοίς), τους τρεις περί Πίστεως λόγους αυτού, υπό τον τίτλον "Ορθόδοξος Πίστις και Ζωή".
Τώρα έκδίδομεν μεταγλωττισμένους εις το σημερινόν γλωσσικόν ιδίωμα προς ευχερεστέραν κατανόησιν τρεις ομιλίας αυτού περί Μετανοίας, περί Εξομολογήσεως και περί θείας Μεταλήψεως, εκφωνηθείσας εις περιόδους Μεγάλης Τεσσαρακοστής.
Η επιλογή δεν έγινε τυχαίως.
Πιστεύομεν ότι όποιος έχει ειλικρινή μετάνοιαν, καθαράν εξομολόγησιν και εν συναισθήσει θείαν των Αχράντων Μυστηρίων Μετάληψιν, ευρίσκεται πορευόμενος την Οδόν της Σωτηρίας της εν Χριστώ Ιησού, ω η δόξα εις τους αιώνας. Αμήν.

(από την εισαγωγή του βιβλίου)


Επίσκοπος Κερκίνης και Καλαβρύτων Ηλίας Μηνιάτης

μετάφραση: Αρχιμανδρίτης Δοσίθεος

Ιερά Σταυροπηγιακή Μονή Παναγίας Τατάρνης Ευρυτανίας, 2012

Δεν υπάρχουν σχόλια: