Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο, 10 Μαΐου 2014

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ - -ΕΙΡΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΦΩΝΑ " "Ό διάκονος: Αντιλαβού, σώσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς ό Θεός τι σή χάριτι."
Ό διάκονος: Αντιλαβού, σώσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς ό Θεός τι σή χάριτι.Βοήθησέ μας και σώσε μας, ελέησέ μας και σέ όλα διαφύλαξέ μας, Θεέ, με τη χάρη σου.Ανάλαβε μας Κύριε - αυτό σημαίνει το «αντιλαβού». Το «αντιλαβού» πού ακούγεται από τον ιερέα σημαίνει, πάρε μας κοντά σου, έχε μας κοντά σου, κατανόησέ μας, κατανόησε τις ανάγκες μας, σώσε μας, ελέησε μας και διαφύλαξέ μας δωρεάν. Το «αντιλαβού» φωτίζεται από την απόληξη της φράσης: τη ση χάριτι, δηλαδή δωρεάν. 

Και είναι μια χάρη, μια δωρεά, πού έρχεται στον κόσμο διά του 'Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό πού κάνει παρούσα τη χάρη του Θεού. Έχει ένα μυστικό στοιχείο ή χάρη του Θεού, ένα στοιχείο της άνανταπόδοτης Αγάπης του Θεού προς εμάς. Δεν μπορούμε να το ζητήσουμε συναλλασσόμενοι με τον Θεό, δεν έχουμε να του δώσουμε τίποτε, μάς προσφέρει την Αγάπη του δωρεάν.


Ή καταληκτική αυτή διατύπωση επαναλαμβάνεται άλλες δύο φορές κατά τη διάρκεια των Αντιφώνων πού άκολουθούν, κι αυτό σημαίνει ότι υπονοούνται τά αιτήματα για τά όποια έχουμε δεηθεί. Στο τέλος των τριών αυτών επαναλήψεων καταθέτουμε μία καίρια παρατήρηση πού αποτυπώνει τη στάση μιας όσον άφορα τη σχέση μας με τον Θεό. Επικαλούμαστε την κυρία Θεοτόκο και τούς 'Αγίους, και έχοντας αυτούς ως συμπαραστάτες μας μπορούμε να παραδοθούμε στον Κύριο.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ. ΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΑΝ . ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΟΜΟΣ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: