Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 15 Απριλίου 2021

Τόπος ἀναπαύσεως".... Πολυσέβαστε Γέροντα Χριστόδουλε! Καλή Ανάσταση! Καλόν Παράδεισο! Ας μας συνοδεύει πάντοτε η ευχή σου! ΙΕΡΆ ΜΟΝΉ ΑΓΊΟΥ ΣΥΜΕΏΝ ΤΟΎ ΝΈΟΥ ΘΕΟΛΌΓΟΥ.

"Τόπος ἀναπαύσεως".... Πολυσέβαστε Γέροντα Χριστόδουλε! Καλή Ανάσταση! Καλόν Παράδεισο! Ας μας συνοδεύει πάντοτε η ευχή σου!
«Τό νά πενθῇ κάποιος τόν θάνατο τοιούτου ἀνδρός εἶναι εὔλογον. Ὅμως ἡ κρίσις τοῦ Θεοῦ ἔκρινεν εὐλογώτερον νά τόν ἐπάρῃ, διότι ἐκοπίασεν ὑπερβολικῶς εἰς τόν μυστικόν ἀμπελῶνα Αὐτοῦ. Καί ἄν ἀπέθανε ὡς ἄνθρωπος, ἡρπάγη διά νά ἐλευθερωθῇ ἀπό τό βάρος τοῦ γηρατείου καί τῆς ἀκολουθούσης ἐξ αὐτοῦ ὀδυνηρᾶς ζωής. Ἀλλά αἱ ἀκτῖνες τῶν διδαχῶν αὐτοῦ εἶναι μέ μᾶς καί μᾶς φωτίζουν».
       Ὁσίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου

Ευχαριστούμε για τη φωτογραφία τον Στέφανο Κ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: