Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2023

In the Christmas Carol, Marley’s ghost leads Scrooge...In the Christmas Carol, Marley’s ghost leads Scrooge towards an open window to-which he sees the air filled with phantoms making “confused noises, incoherent sounds of lamentations and regret; wailings inexpressibly sorrowful and self-accusatory.” They cry and carry on because they refused to do good and care for others during their lives, and now they have lost the power to do so forever.

We only have one life in which to make an impact upon this world. Therefore, do all you can to help all you can while you can!

Fr. John

Δεν υπάρχουν σχόλια: