Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2023

Ο ΓΕΡΌ - ΚΑΛΌΓΕΡΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΑΊΜΟΝΕΣ!!!


Φτοὺ νὰ χαθεῖς...

Ἄλλη φορὰ πάλι, κάτω ἀπὸ τὸν Ἄθωνα, κάτι καλογεράκια φιλοτιμήθηκαν καὶ πηγαίνανε λίγη τροφὴ μὲ φιλότιμο
ἐνδιαφέρον σὲ ἕναν γερο-καλόγερο ποὺ δὲν μποροῦσε νὰ
αὐτοεξυπηρετηθεῖ. Τότε τοῦ ἔβαλε λογισμὸ ὁ ἐξαποδὸς πὼς
τοῦ φέρονται τάχα μὲ τέτοια προσποίηση ἐπειδὴ θέλουν νὰ
τὸν μαλαγανιάσουνε καὶ νὰ τοῦ πάρουνε τὸ κελλί.
Εὐτυχῶς, ὅμως, ποὺ μετὰ ἀπὸ αὐτὲς τὶς ἐμβόλιμες
δαιμονικὲς ἰδέες πῆγε νὰ ἐξομολογηθεῖ στὸν Πνευματικὸ
καὶ ἐφανέρωσέ τες.
- Ἄαα, τοῦ λέει ὁ Πνευματικός, μὴν δίνεις σημασία σ'
αὐτοὺς τοὺς λογισμούς, τοῦ ἀντιθέτου εἶναι, γιὰ νὰ ταράξει τὴν φιλία σας. Ἅμα ξανάρθει πάλι νὰ σὲ ἐπισκεφθεῖ μὲ τέτοιες φαντασίες, ἐσὺ γύρισέ του τὸ πλευρό. Καὶ
ἅμα ἔχεις καὶ μπορεῖς, ἀράδιασέ του καὶ καμιὰ πορδή,
νὰ σηκωθεῖ νὰ φύγει.
Ετσι καὶ ἔπραξε τὸ γεροντάκι. Τὴν ἑπόμενη φορὰ ποὺ
τοῦ ψιθύρισε στὸ ἀφτί του τὸ ταγκαλάκι αὐτοὺς τοὺς
λογισμοὺς τὸν περιποιήθηκε, ρίχνοντας στὰ μοῦτρα του
ὅσα ἀέρια εἶχε ἀπὸ τὴν μεσημεριανή, ἀλάδωτη φασολάδα.
Εεεε, τόσο δὲν τὰ ἄντεξε ὁ ξαποδός, ποὺ τοῦ ἀμόλυσε
ὅλης τῆς κόλασης τὴν δυσωδία, μέχρις ποὺ βρομοῦσε τὸ
κελλὶ γιὰ μιὰ βδομάδα, σὲ σημεῖο ποὺ δὲν μποροῦσε νὰ μπεῖ μέσα οὔτε ἄνθρωπος μήτε μυρμήγκι.


Βιβλιογραφία! Ἅγιοι ποὺ γελοῦν καὶ περιγελοῦν τὴν ματαιότητα: πατήρ Διονύσιος ΤαμπακηςΔεν υπάρχουν σχόλια: