Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο 30 Δεκεμβρίου 2023

Καὶ ἔμπτυσον αὐτὸν τρεῖς φοράς!!!

Καὶ ἔμπτυσον αὐτὸν τρεῖς φοράς


ΑΦΡΑΣΤΗ ἀγαλλίαση καὶ ἱκανοποίηση αἰσθάνομαι
σὲ κάθε Βάπτιση, ὅταν διαβάζοντας τὴν ἀκολουθία τῆς Κατηχήσεως, μέσῳ διαφόρων πολὺ δυνατῶν ἐξορκιστικῶν
εὐχῶν ἡ χάρις τοῦ Χριστοῦ διώχνει τὴν δαιμονικὴ ἐνέργεια
τῶν σατανάδων ἀπὸ τὸν μέλλοντα νὰ βαπτισθεῖ. Μάλιστα, λέγεται πὼς στὴν ἀθεοκρατούμενη Ρωσία πρὶν ἀπὸ
χρόνια ἕνα παιδὶ εἶχε δαιμονισθεῖ σὲ σημεῖο πού, ὅπου
καὶ ἂν βρισκόταν, τὰ πάντα νὰ παίρνουνε φωτιά. Δὲν εἶχε
ἀφήσει ὁ ἐξαποδὸς οὔτε σαλόνι, οὔτε ψυγεῖο, οὔτε πουλὶ
πετούμενο ποὺ νὰ μὴν τὸ κάνει στάχτη καὶ μπούλμπερη.
Ἔτσι, σκεφτήκανε οἱ ταλαίπωροι γονεῖς νὰ τὸ βαπτίσουν, μήπως καὶ φύγει τὸ δαιμόνιο.
Πράγματι, τὸ βαπτίσανε κρυφά, μὰ καὶ πάλι τὰ ἴδια,
ὅλα γινόντουσαν μπουρλότο.
- Μά, πάτερ, δὲν ἔκαμες καλὰ τὴν Βάπτιση; Δὲν εἶπες
ὅλα τὰ λόγια;
- Ἐγώ; Καὶ βέβαια ἔκανα τὴν Βάπτιση ὅπως πρέπει.
Μὰ μόνο τὶς πρῶτες εὐχές, τὶς ἐξορκιστικές, δὲν διάβασα.
Τί τὰ θές; Ὁλόκληρο Μυστήριο τελέσαμε, θαρρῶ πὼς οἱ εὐχὲς αὐτὲς εἶναι περιττές.
Σὰν τὸ ἔμαθε ὁ ἐπίσκοπος τῆς ἐπαρχίας, ἐμάλωσε
τὸν ἱερέα καὶ τὸν διέταξε νὰ διαβάσει στὸ παιδὶ καὶ τὶς ἐξορκιστικὲς εὐχὲς τὸ γρηγορότερο. Ἔτσι, εὐθὺς ἀμέσως


Πατήρ Διονύσιος Ταμπακης!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια: