Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο 17 Φεβρουαρίου 2024

Τα παλιά τα χρόνια ήταν μικρότερα από τα τωρινά;


Τα παλιά τα χρόνια ήταν μικρότερα από τα τωρινά;

Όχι, γιατί: 

α) Για να ήταν μικρότερα, θα έπρεπε τότε ο ήλιος να ήταν μικρότερος ώστε η γη να κάνει την περιστροφή της γρηγορότερα οπότε και ο χρόνος της περιστροφής περί τον ήλιον, δηλαδή το έτος θα ήταν μικρότερο. Ο Θεός όμως  δημιούργησε τον ήλιο  μεγάλο σύμφωνα με το, « καὶ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τοὺς δύο φωστῆρας τοὺς μεγάλους, τὸν φωστῆρα τὸν μέγαν εἰς ἀρχὰς τῆς ἡμέρας καὶ τὸν φωστῆρα τὸν ἐλάσσω εἰς ἀρχὰς τῆς νυκτός »( Γεν. α΄, 16).  Αφού λοιπόν  απ’ αρχής ο ήλιος  ήταν μεγάλος, για να είναι τα τωρινά χρόνια μεγαλύτερα από τα παλιά, θα έπρεπε ο ήλιος να έχει μεγαλώσει περισσότερο. Αυτό όμως δε στηρίζεται κάπου   ούτε υποστηρίζεται από κάποιον ότι δηλαδή ο ήλιος μεγαλώνει. 

β) Το ότι ο Αδάμ, ο Μαθουσάλα, ο Νώε και άλλοι άνδρες της Παλαιάς Διαθήκης έζησαν πολλά χρόνια, δε σημαίνει ότι τα χρόνια εκείνα  ήταν μικρότερα από τα τωρινά, γιατί τις ίδιες εποχές ζούσαν και άλλοι άνθρωποι λιγότερα χρόνια. Αν υποθέσουμε ότι τότε τα χρόνια ήταν μικρότερα, ας πούμε ότι  έζησαν τα μισά από αυτά που αναφέρονται, κάποιος που έζησε λίγα, θα ήταν και τα δικά του τα χρόνια μισά.

 Όταν ο Αβραάμ ήταν εκατό και η Σάρρα  ενενήντα, κανονικά θα ήταν  τα μισά αντιστοίχως. Αν όμως ήταν τα μισά, δηλαδή πενήντα και σαράντα πέντε, δε θα γέλαγε ο Αβραάμ για τα χρόνια τους.  Το ότι όμως γέλασε, σημαίνει ότι δεν ήταν τα μισά αλλά γνήσια εκατό και ενενήντα, όπως ακριβώς αναφέρεται στη συνέχεια. «  καὶ ἔπεσεν ῾Αβραὰμ ἐπὶ πρόσωπον αὐτοῦ καὶ ἐγέλασε καὶ εἶπεν ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ λέγων· εἰ τῷ ἑκατονταετεῖ γενήσεται υἱός; καὶ εἰ ἡ Σάρρα ἐνενήκοντα ἐτῶν τέξεται; » ( Γεν. γ’, 17). 

Ιωάννης Χ. Δήμος  πτχ. Θεολ. & Φιλοσ. Πανεπιστημίου Αθηνών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: