Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2024

Ἐπισκέφθηκε κάποτε τόν πάπα ὁ ἀρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος.


«Ἐπισκέφθηκε κάποτε τόν πάπα ὁ ἀρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος. Πάνω πού συζητοῦσαν γιὰ
διάφορα ζητήματα, ὁ ἀρχιεπίσκοπος θυμήθηκε πώς
ἔπρεπε ἐπειγόντως νά κάνη ἕνα τηλεφώνημα στόν... Ὕψιστο. Τό ἀναφέρει στόν πάπα κι ἐκεῖνος τοῦ πρότεινε νά χρησιμοποιήση τό προσωπικό του τηλέφωνο.
Ὁ ἀρχιεπίσκοπος χρησιμοποίησε τό τηλέφωνο
τοῦ πάπα καί ἀπό ἐκεῖ ἐπικοινώνησε μέ τά οὐράνια σκηνώματα. Μετά το τέλος τοῦ τηλεφωνήματος,
ρώτησε χαριεντιζόμενος πόσο στοιχίζει τό τηλεφώνημα γιά νά τό πληρώση, ὁπότε ἀκούει ἐμβρόντητος τόν πάπα νά τοῦ λέη πώς τό κόστος ἔφθανε τά 115.000.000 δραχμές!
—Μά, τόσα πολλά;, ρώτησε ξαφνιασμένος.
—Μά, ξέρετε, τό τηλεφώνημα εἶναι ὑπερκοσμικό
καί τό κόστος εἶναι πολύ μεγάλο.
Τί νά κάνη ὁ ἀρχιεπίσκοπος, πλήρωσε μέ ἐπιταγή τό σχετικό λογαριασμό κι ἔφυγε τσουρουφλισμένος ἀπ᾿ τό Βατικανό.
Μετά ἀπό λίγο καιρό ὁ πάπας ἀνταπέδωσε τήν
ἐπίσκεψι τοῦ ἀρχιεπισκόπου. Ἐνῶ λοιπόν τά ἔλεγαν
στὴν ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν, ὁ πάπας θυμήθηκε μέ
τή σειρά του πώς ἔπρεπε να τηλεφωνήση κι αὐτός
στόν Ὕψιστο. Ὁ ἀρχιεπίσκοπος βέβαια προσφέρθη-
με νὰ τοῦ παραχωρήση τό τηλέφωνό του κι ὁ πάπας τηλεφώνησε στόν οὐρανό. Μετά τό τηλεφώνημα,
ὁ πάπας πού ἤξερε πόσο κοστίζουν τά ὑπερκοσμικά τηλεφωνήματα, ρώτησε τί χρωστοῦσε.
—Μπά δέν κάνει τίποτε, τοῦ ἀπάντησε χαμογελώντας ὁ ἀρχιεπίσκοπος. Ἐξάλλου τό κόστος ἀπό
δῶ δέν εἶναι παρά 20 δραχμές.
―Πῶς ἔτσι;, ἀπάντησε ξαφνιασμένος ὁ πάπας.
Δέν εἶναι δυνατό!
–Καί βέβαια εἶναι δυνατό. Ξέρετε, τό τηλεφώνη-
μα ἀπό ἐδῶ εἶναι τοπικό!!!
Κόκκαλο ὁ πάπας!»
Ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι ἡ μόνη Ἐκκλησία.


Δεν υπάρχουν σχόλια: