Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2024

Μά ξέρεις κάτι; Δέν θά τήν κάνη ὁ Θεός.Ὄχι.

«Είναι στιγμές κατά τίς ὁποῖες σκέφτομαι ὡς
δακρυρροοῦσα προσευχή τά λόγια τοῦ ποιητῆ: “Και
τί δέν κάνατε γιά νά μέ θάψετε, ὅμως, ξεχάσατε πώς
ἤμουν σπόρος..."(Ντίνος Χριστιανόπουλος) καί θά φυτρώνω κόντρα σέ ὅλους. Θά ἔλθη μιά μέρα τῆς μεγάλης κρίσεως. Μά ξέρεις κάτι; Δέν θά τήν κάνη ὁ Θεός.
Ὄχι. Θά μᾶς δικάσουν τά χέρια τά ὁποῖα τρυφερά μᾶς ἀγκάλιασαν κι ἐμεῖς τά δαγκώσαμε, τά μάτια
πού βαθειά μᾶς κοίταξαν καί ἐμεῖς τυφλώσαμε, οἱ ψυχές πού μᾶς δόθηκαν καί ἐμεῖς πληγώσαμε


Δεν υπάρχουν σχόλια: