Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2024

Κάποτε τόν ἐπισκέφθηκε τόν Ἀρχιεπ. ἅγ. Λουκᾶ τῆς Κριμαίας μιά Ἑβραία.


«Κάποτε τόν ἐπισκέφθηκε τόν Ἀρχιεπ. ἅγ. Λουκᾶ τῆς Κριμαίας μιά Ἑβραία. Ἀφοῦ τήν ἐξέτασε,
αὐτή ἔβγαλε νά τοῦ δώση χρήματα. Ἀρνήθηκε και
τηγορηματικά. Τῆς εἶπε μάλιστα:
“Πήγαινε στο σιδηροδρομικό σταθμό. Τήν τάδε
ὥρα θά ἔλθη τό τραῖνο καί θά κατέβη μιά γυναῖκα
μέ τρία παιδιά. Ἔχει ἀνάγκη. Σ᾿ αὐτήν νά δώσης τά
χρήματα!!!
Ἡ Ἑβραία ἔφυγε. Στο δρόμο θυμήθηκε πώς δέν
τῆς εἶπε κἄν τό ὄνομα τῆς γυναίκας. Μόνο τήν ὥρα
ἀφίξεως τοῦ τραίνου. Δέν ἤξερε τί νά κάνη. Ἔφθασε
στο σταθμό καί ἀμέσως εἶδε μιά γυναῖκα μέ τρία
παιδιά. Κατάλαβε ὅτι ἦταν αὐτή. Τῆς ἔδωσε τά χρήματα χαρούμενη κι ἔτρεξε πίσω στόν Ἀρχιεπίσκοπο.
Αὐτός τῆς εἶπε πάλι πώς ἡ γυναῖκα αὐτή εἶχε με
γάλη ἀνάγκη αὐτά τά χρήματα. Ἡ Ἑβραία ἔφυ
γε ἀπορημένη. Δέν μποροῦσε νά καταλάβη πῶς ὁ
Ἀρχιεπίσκοπος γνώριζε τήν ἄγνωστη αὐτή γυναῖκα,
τίς ἀνάγκες της, καί τήν ὥρα ἀκριβῶς τῆς ἀφίξεώς
της!

Δεν υπάρχουν σχόλια: