Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα 27 Μαΐου 2024

ΨΑΛΜΟΣ 109. ΕΡΜΗΝΕΊΑ!05.Κύριος ἐκ δεξιῶν σου συνέθλασεν ἐν ἡμέρᾳ ὀργῆς αὐτοῦ βασιλεῖς.5 Κύριος ἐκ δεξιῶν σου συνέθλασεν ἐν ἡμέρᾳ ὀργῆς αὐτοῦ βασιλεῖς


Ἐδῶ πιὰ τοὺς βασιλεῖς θὰ τοὺς δοῦμε ὡς ὁποιονδήποτε ἐχθρό, τόσο
ὥστε μέσα στὴ λέξη βασιλεῖς θὰ βάλουμε καὶ τὸν ἑαυτό μας. Γιὰ νὰ
μπορέσω νὰ ἐλευθερωθῶ, πρέπει νὰ συντριφτῶ. Αὐτὸς ποὺ θὰ συντρίψει
ἐμένα γιὰ νὰ μὲ ἐλευθερώσει εἶναι ὁ Κύριος, ὁ Υἱός. Αὐτὰ τὰ ἔχει πεῖ μὲ
ἕναν τρόπο ἀνεπανάληπτο ὁ Χριστός: θέλεις νὰ σώσεις τὴ ζωή σου; Πρέπει νὰ τὴν χάσεις. Θέλεις νὰ σώσεις τὴν ψυχή σου; Πρέπει νὰ τὴν χάσεις. Δηλαδὴ θέλεις νὰ σώσεις τὸ ἐγώ σου; Πρέπει νὰ τὸ συντρίψεις.
Ἐγὼ θὰ μείνεις πάλι ἀλλὰ μὲ συντριμμένο ἐγώ, δηλαδὴ ἕνα ἄλλο ἐγώ.
Ἕνα ἄλλο ἐγὼ σὲ κάνει νὰ εἶσαι ἅγιος. Τί μᾶς εἶπε ὁ ποιητὴς σὲ προηγούμενο στίχο; Μιλάει γιὰ τοὺς ἁγίους. Ὁ Μεσσίας ἔρχεται νὰ ποιμάνει
ἕναν λαὸ ποὺ ἀποτελεῖται ἀπὸ ἁγίους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: