Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο 25 Μαΐου 2024

Ὁ περίπατος ἐπί τῆς θαλάσσηςIV. Συμπεράσματα


Ὁ περίπατος ἐπί τῆς θαλάσσης
IV. Συμπεράσματα

Στη διήγηση τοῦ περιπάτου τοῦ Ἰησοῦ ἐπί τῆς θαλάσσης δίνεται απάντηση στο εκκρεμές ερώτημα τῆς ἀμέσως προηγούμενης διηγήσεως τοῦ πολλαπλασιασμοῦ τῶν ἄρτων σχετικά μέ τήν πραγματική ταυτότητα τοῦ Ἰησοῦ. Ὁ Ἰησοῦς παρουσιάζεται
συγκεκριμένα στη διήγησή μας να περιπατεῖ ἐπί τῶν ὑδάτων,Νσύμφωνα μέ τήν παλαιοδιαθηκική παράσταση τῆς ἐξουσίας τοῦβΓιαχβέ ἐπί τοῦ ὑγροῦ στοιχείου, καί αὐτοαποκαλύπτεται στούς μαθητές του μέ τό θεῖο ὄνομα τοῦ Γιαχβέ “ἐγώ εἰμι”. Τό γεγονός αὐτό
ἀποτελεῖ συντριπτικό επιχείρημα κατά τοῦ ἰσχυρισμοῦ ὅτι ὁ Ἰησοῦς θαυματουργεῖ ὡς ἑλληνιστικός θεῖος ἀνήρ καί δείχνει κατά ἀδιαμφισβήτητο τρόπο τή θεία του φύση καί τήν ἑνότητά του μέ τό
Θεό τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης.


 Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει στη
θεολογία τῆς διηγήσεώς μας ἡ εἰκόνα τοῦ σκότους καί τῆς θύελλας πού ἐπικρατοῦν, πρίν ἐμφανιστεῖ ὁ Ἰησοῦς στο προσκήνιο. Η κατάσταση αὐτή ἐκτάκτου ανάγκης, στήν ὁποία βρίσκονται οἱ μαθητές, αἴρεται διά τῆς ἐπεμβάσεως τοῦ Ἰησοῦ, ὁ ὁποῖος μάλιστα
κατά θαυματουργικό τρόπο ὁδηγεῖ τό πλοῖο κατευθείαν στον προορισμό του. 

Το μεγάλο θαῦμα τοῦ περιπάτου ἐπί τῆς θαλάσσης
εἶναι γιά τόν εὐαγγελιστή Ιωάννη ἀναμφισβήτητο ιστορικό γεγονός, ὅπως φαίνεται ἀπό τήν ἀντίδραση τοῦ ὄχλου, πού ἀναζητεῖ τήν
επόμενη ἡμέρα τόν Ἰησοῦ καί, ὅταν τόν βρίσκει, επισημαίνει τό ἀνεξήγητο τῆς μεταβάσεώς του στην αντίπερα ὄχθη, δεδομένου ὅτι μόνο ένα πλοιάριο ὑπῆρχε ἐκεῖ πού βρισκόταν το προηγούμενο βράδυ καί ὅτι δέν ἐπιβιβάστηκε σ' αὐτό μαζί μέ τούς μαθητές του.

Δεν υπάρχουν σχόλια: